| |

Aizvadītā mācību gada aktivitātes mākslas nodaļā

Tuvojas mācību gada noslēgums. Aizvadīti astoņi mēneši saspringta mācību darba. Šis ir laiks, kad varam atskatīties uz padarīto un novērtēt panākumus, iezīmēt jaunus plānus. Aizvadītais gads izcēlās ar īpaši lielu aktivitāti. Ierīkotas vairākas izstādes:

• Pirmais septembris – audzēkņu darbu izstāde skolas vestibilā, zāles noformējums.

• 23. novembris – izstāde Madlienas pagasta bibliotēkā. Audzēkņu vasaras prakses darbi.

• Pagasta pārvaldes ēkā 5. klases audzēkņu noslēguma darbu izstāde.

• Laikā no 17. novembra līdz 18. decembrim 10 mūsu skolas audzēkņi no 5. un 4. klases piedalījās starptautiskajā bērnu un jauniešu darbu izstādē Ogrē.

• Iesākot jauno 2011 gadu, janvāra mēnesī, ierīkota izstāde ,,Daba un fantāzijas” Madlienas pagasta bibliotēkā.

• Ar šo gadu ieviesta jauna tradīcija, audzēkņu labāko darbu izvietošana Madlienas pagasta pārvaldes un ārstu prakses telpās.

• Janvārī Madlienas kultūras namā ierīkota 1. klases audzēkņu izstāde.

• Trešais aprīlis – Madlienas kultūras namā esošā izstāde tiek nomainīta ar 3. klases audzēkņu darbiem. Bibliotēkā esošo izstādi nomaina 1. klases audzēkņu darbi. Svarīgs notikums, mākslas nodaļas audzēkņiem bija piedalīšanās Valsts konkursā ,,Gleznošana” oktobra mēnesī un ,,Zīmēšana” marta mēnesī. Konkursu tēma ,,Klusā daba”. Šajos konkursos audzēkņi startēja pa vienam dalībniekam dažādās vecuma grupās un kaut mēs neieguvām godalgotās vietas, kopumā mūsu audzēkņu sasniegumi bija ļoti labi Konkursā piedalījās apmēram 70 Mākslas skolas Piedalījāmies arī starptautiskajos konkursos:

• 17. novembris: 12 audzēkņi no 4. un 5. klases piedalījās starptautiskā konkursā ,,Es dzīvoju pie jūras’’. Saņemts atzinības raksts.

• 31. marts: dalība starptautiskajā konkursā ,,Dažāda pasaule”. Piedalījās 1. un 4. klases audzēkņi. Konkursa rezultātus gaidām maija mēnesī.

• 15. aprīlis – starptautiskais konkurss ,,Sauleskrasts”. Notikušas arī citas nozīmīgas aktivitātes:

• 14. septembris – 5. klases audzēkņi, kopā ar mūzikas nodaļas audzēkņiem devās ekskursijā uz Jūrmalas pilsētu, kur apmeklēja Jūrmalas pilsētas nozīmīgākās vietas un izstādes.

• 11. novembrī grupa mākslas nodaļas audzēkņu piedalījās atceres pasākumā veltītā izcilā mākslinieka Kārļa Hūna piemiņai Madlienas kapos. Tika iedegtas svecītes un ar klusuma brīdi godināta dižā mūsu novada mākslinieka piemiņa.

• 24. novembris – apmeklējām tekstilmākslas izstādi Madlienas kultūras namā. Šajā izstādē piedalījās arī mūsu nodaļas skolotāja Edīte Lase.

• 10. decembris – 2. klases audzēkņi piedalījās labdarības akcijā, kuru organizēja centrs ,,Eurika”. No audzēkņu darbiem tika veidotas apsveikuma kartiņas un pret ziedojumiem piedāvātas firmām. Iegūtie līdzekļi izmantoti reanimācijas aparātu ieguvei bērnu klīniskajai slimnīcai. Ne mazāk aktīvi šajā mācību gadā bija nodaļas skolotāji. Apmeklēti vairāki kvalifikācijas celšanas kursi dažādos priekšmetos. 27. novembrī piedalījāmies mūzikas nodaļas rīkotajā akordeonistu konkursā, izgatavojot 100 piemiņas suvenīrus – atstarotājus. Sagaidot jauno 2011. gadu, izgatavoti interesanti apsveikumi. Gandrīz visi skolotāji piedalījās Eiropas Savienības finansētajā projektā ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība”, apliecinot sevi 2. un 3. kategorijā. Mācību gads nav beidzies, priekšā vēl saspringts darbs. Maija mēnesī paredzēta vēl viena audzēkņu labāko darbu izstāde Madlienas kultūras namā. Piedalīšanās konkursā ,,Iekāp Rīgas mākslā”. Piektās klases audzēkņu noslēguma darbu aizstāvēšana. Ceram sagaidīt jaunus, interesantus darbus.

Mākslas nodaļas skolotāja Skaidrīte Krīgere