| | |

Svarīgākais mūzikas un mākslas skolā 2010. gadā

2010.gads mūsu skolā ir iedalāms trīs posmos. 2009./2010. mācību gada 2. semestris, vasara un 2010./2011. mācību gada 1.semestris.

Pirmais posms skolas mācību procesā ienesa lielāku stabilitāti, jo ar februāra mēnesi varējām atsākt īstenot pilnu mācību programmu. Skolas 20 gadu jubilejas ietvaros audzēkņi piedalījās koncertos un izstādēs, kuras rīkojām 7 apkārtējās skolās, no kurām pie mums brauc mācīties audzēkņi. Neizpalika arī mākslas nodaļas dalība Valsts konkursā.

Vasara pagāja veicot remontdarbus skolas telpās. Pateicoties Ogres novada pašvaldības piešķirtajai naudas summai Ls 4894, skolas gaitenim nomainīta grīda, veikts kosmētiskais remonts kāpņutelpās un vestibilā, kā arī 2 klašu telpās.

Prieks bija par to, ka 1.septembri skolā uzsāka 38 jauni audzēkņi. Liels bija izaicinājums un gandarījums par paveikto, rīkojot skolā Latvijas mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursu. Konkursā veicās arī pašmāju abiem kolektīviem, iegūstot 2. vietu.

Ir rīkoti vairāki koncerti un izstādes skolā. Esam piedalījušies vairākos Latvijas mākslas konkursos un izstādēs, suminājuši šī gada labākos skolotājus Skaidrīti Krīgeri un Dimitriju Grozovu. Kopumā 2010. gadu var vērtēt kā veiksmīgu, jo viss iecerētais ir sasniegts. Atliek īstenot 2011. gadā ieplānoto. Panākumiem, pienākumiem, iznākumiem un ienākumiem bagātu Jauno gadu!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde