Ernests Valts Circenis

| |

Ernesta muzikālo panākumu virkne

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas 6. klases audzēknis Ernests Valts Circenis no II Starptautiskā jauno izpildītāju konkursa „Kaunas Sonorum – 2013”, kas no 2013. gada 4. līdz 8.novembrim notika Lietuvā, ir atgriezies ne tikai ar diplomu bet arī ar bagātīgu iespaidu klāstu. Konkurss pulcināja pianistus, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, akordeona spēles izpildītājus un vokālistus. Katrai instrumentu un dalībnieku vecuma grupai konkurss norisinājās atsevišķi. Konkursā piedalījās vairāk kā 60 akordeonistu no Polijas, Baltkrievijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas u.c. Tieši Ernesta grupā spēles virtuozitātē, repertuāra daudzveidībā un profesionalitātē mērojās 18 dalībnieki. Ernests atskaņoja I.K.F.Fišera „Prelūdiju un Fūgu”, A.Tuča „Stāstu” un V.Savelova „Ekspromtu”. Pats Ernests Valts Circenis saka, ka ieguvis milzīgu uzstāšanās pieredzi starptautiska mēroga konkursā un, klausoties, salīdzinot un vērtējot konkursa dalībnieku uzstāšanos, tika iegūts priekšstats par citu valstu akordeonistu profesionālo līmeni un repertuāra izvēli. Viņš ir mācījies no citu kļūdām un sapratis, kur vēl var tiekties. Bijusi iespēja iepazīties ar citiem dalībniekiem, runāt angliski un krieviski, iepazīt burvīgo pilsētu Kauņu. Gatavojoties konkursam, Ernests bija spiests mainīt savu dienas režīmu, prasmīgāk plānot savu laiku, pārdomātāk gatavoties, attīstīt Ernests Valts Circenis savas muzikālās un tehniskās spējas akordeona spēlē, papildinot savu repertuāru. Ernests bieži uzstājas koncertos mūzikas skolā, savā pamatskolā Ķeipenē, apkārtējos pagastos, tādēļ apgūtais konkursa repertuārs arī turpmāk iepriecinās vēl ļoti daudzus klausītājus. Arī viņa skolotāja Natālija Čuriļina ir priecīga par iespēju gan ar savu audzēkni piedalīties starptautiskajā konkursā, gan dzirdēt citu valstu dalībnieku uzstāšanos. Viņa ir gandarīta par Ernesta uzstāšanos konkursā un ir izvirzījusi jaunus mērķus. Ernesta mamma Marita Circene, kura vienmēr sekojusi līdzi un atbalstījusi dēla muzikālo izglītošanos, ir ļoti pateicīga skolotājai Natālijai Čuriļinai par Ernesta sagatavošanu konkursam, par to, ka skolotāja pati ar savu mašīnu aizvedusi Ernestu uz konkursu Lietuvā un, ka aizdevusi savu akordeonu. Iespēju piedalīties konkursā deva Rietumu Bankas labdarības fonda finansiālais atbalsts – Ls 230, kas tika piešķirts konkursā „Apdāvinātu bērnu muzikālajai attīstībai” projektam „Ernesta Valta Circeņa dalība konkursā Kaunas Sonorum 2013”. Ernests Valts Circenis ir talantīgs audzēknis, kurš izmēģina sevi dažādās jomās. Šajā vasarā viņš piedalījās jauno mūziķu nometnē Salacgrīvā, kur meistarklasēs pie ārzemju pedagogiem papildināja zināšanas akordeona spēlē. Jau pavasarī Ernests skolotājas -komponistes Vinetas Līces vadībā apguva kompozīcijas pamatus un nosūtīja savu apdari korim latviešu tautas dziesmas melodijai „Ej, saulīte, drīz pie Dieva” uz jaunrades dziesmu konkursu „Kas mēs bijām, būsim, esam”. Šī gada 12.oktobrī Ernests kopā ar skolotāju tika uzaicināts piedalīties konkursa II kārtā, kurā mūzikas skolu kori jau bija iestudējuši un dziedāja jauno, bet vēl anonīmo autoru dziesmas. Ernesta dziesmu atskaņoja Valmieras mūzikas skolas koris diriģentes Irēnas Zelčas vadībā. Liels bija prieks, ka žūrija, kuras sastāvā bija Selga Mence, Māra Skride un Ēriks Ešenvalds piešķīra 2.vietu (pirmās vietas nemaz nebija) Ernestam. Arī Valmieras koris par to ļoti priecājās un nolēma šo dziesmu dziedāt jaunās Valmieras mūzikas skolas atklāšanas koncertā. Ernests savu nākotni saista ar mūziku, lai gan patīk arī rakstniecība, žurnālistika, valodas. Lai turpinātu savu profesionālo izaugsmi un iestātos mūzikas vidusskolā, Ernestam ir nepieciešams jauns mūzikas instruments. Tuvojas Ziemassvētki. Varbūt, ka atrodas kāds sponsors, kurš būtu ar mieru kaut ar nelielu finansiālu ziedojumu pietuvināt Ernesta sapni iegādāt jaunu mūzikas instrumentu – 120 basu akordeonu ar baritoniem. Cik daudz jaunu iespēju tas vēl dotu! Novēlot panākumus Ernestam arī turpmāk, Vita Ervalde

| |

Akordeona mūzikas svētki

Ir izskanējis XII Starptautiskais akordeonistu festivāls Limbažos. Akordeona mūzikas svētki šogad notika no 21. līdz 24. martam un bija veltīti Limbažu pilsētas 790 gadu jubilejai. Festivāla ietvaros notika V Starptautiskais mūzikas skolu akordeonistu – solistu konkurss, kurā piedalījās bērni no 6 valstīm. Lai varētu piedalīties tik augsta līmeņa konkursā, pirms tam bija jāiztur divas atlases kārtas. Visi audzēkņi tika sadalīti 3 vecuma grupās. Konkursam bija jāsagatavo ļoti nopietna programma ar noteiktu hronometrāžu. Dalībnieku uzstāšanos vērtēja Starptautiska žūrija. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas skolu konkursā pārstāvēja 5. akordeona klases audzēknis Ernests Valts Circenis (pedagogs Natālija Čuriļina). Viņš atskaņoja J.S.Baha Mazu prelūdiju do minorā un V.Savelova Ekspromtu. Starptautiskajā konkursā Ernests piedalījās B grupā (no 11 līdz 13 gadiem). Šajā kategorijā bija 17 dalībnieki: no Vācijas, Igaunijas, Krievijas, Lietuvas un arī Latvijas. Visi konkursanti sniedza savas programmas ļoti augstā, profesionālā līmenī. Sīvā cīņā Ernests ir izcīnījis godalgoto III vietu. Ernests pats par piedalīšanos konkursā saka – Lai sagatavotos konkursam, man bija jāapgūst baritona basu spēle, lai skaņdarbos sasniegtu augstāku skanējuma kvalitāti. Bija jāiegulda liels darbs. Uzskatu, ka esmu izdarījis daudz, bet, protams, vienmēr var labāk. Arī konkurss bija ļoti nopietns, kas prasīja lielu atdevi un koncentrēšanās spējas. Festivāla ietvaros bija iespēja apmeklēt vairākus koncertus, kuri bija ļoti iedvesmojoši. Koncerti vēlreiz apliecināja un deva pārliecību, ka akordeona skanējums ir dažādu iespēju bagāts. Man ir prieks, ka bija iespēja piedalīties šāda mēroga pasākumā. Gribu teikt paldies savai skolotājai Natālijai Čuriļinai un K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai par atbalstu. Konkursanta vārdā Ernesta skolotāja N.Čuriļina