Mācību procesa nodrošināšana attālināti
1. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas (turpmāk tekstā –skola) iekšējā kārtība „Mācību procesa nodrošināšana attālināti Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā” (turpmāk tekstā - kārtība) tiek pieņemta sakarā ar mācību procesa klātienē...

rakstu arhīvs