sveicam

| |

Mūsu sasniegumi

Lepojamies ar savu audzēkņu – Elizabetes Ločmeles, Alises Pētersones, Nellijas Reveliņas un Daniēla Ločmeļa – lielisko startu Valsts konkursa mūzikā II kārtā! Liels paldies pedagogiem Ievai Lejniecei, Valdai Garūtai, Kristapam Karpam un Andim Bičevskim par audzēkņu sagatavošanu! Un MILZĪGS paldies vecākiem par pacietību, atbalstu un līdzjušanu!

|

Madliena un tās cilvēki ir daļa no pasaules laika

17. novembrī Madlienā notika Latvijas simtgades pasākums “Mēs esam ierakstīti laikā”, kurā svētku koncertu sniedza kultūras nama kolektīvi un pagasta pārvaldes Atzinības rakstu par ilggadēju un aktīvu darbošanos Madlienā saņēma vairāki madlienieši. Koncerts bija sadalīts trijās tematiskās daļās – pirmajā tika runāts par pasaules rašanos, otrajā – par Latviju un trešajā – par Madlienu un…

|

Sveic novada izglītības iestāžu skolotājus

2017.gada 21.decembrī Ogres novada pašvaldība sveica novada izglītības iestāžu skolotājus, kuru darba stāžs sasniedzis pieredzes bagātu vecumu – 40 un vairāk gadu pedagoģiskajā darbā. Tika sumināti arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas pedagogi – flautas spēles pedagogs Juris Gailītis ar 48 gadu darba stāžu, mākslas nodaļas skolotāja Vineta Kazeka ar 44 gadu darba…

|

Mīlestības koks

Sirds. Mums katram viena, kartram sava. Atdot savu sirdi un… mirt? Nē, kālab! Dzīvot, elpot, just, dzirdēt, saklausīt, redzēt, priecāties , izteikt, spēlēt, skanēt, veidot, zīmēt, radīt, darīt… ar vienu vārdu sakot- mīlēt! Mīlēt sevi, mīlēt dzīvi, mīlēt savu nodarbošanos! 14. februāris, sv.Valentīna diena, tik ierasti liek pajautāt: ‘’Ko es mīlu? Kam pieder mana sirds?’’…