Ziema un mūzika (04.02.2019)

Šogad ziema iedvesmo. Iet un baudīt, ja ne slēpot, tad vērot. Un mūzika tāpat. Ja ne pašam spēlēt, tad klausīties un līdzi just. Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā janvāris ieradies skanīgs – „Xylem trio” Ogrē un „Skaņumāja” Krapē, kā arī audzēkņu lieliskā dalība valsts konkursa mūzikā II kārtā.

Mūzikas nodaļas vecāko kursu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt Ogres Mūzikas skolas rīkoto koncertu – tikšanos ar mūziķiem „Xylem trio” cikla „Muzikālās personības” ietvaros. 14. janvāra vakars, Ogres Mūzikas skolas zāle pilna, koncertē un par sevi stāsta trio dalībnieki – pianists Raimonds Petrauskis, saksofonists Oskars Petrauskis un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe. Mūziķi kopā spēlē jau kopš 2006. gada, taču nosaukumu trio ieguvis vien 2010. gadā. Atraktīvi, aizrautīgi un pozitīvi cilvēki, kas, apguvuši akadēmisko mūziku, brīvi jūtas gan akadēmiskajā, gan džeza mūzikā. Tā kā bieži šāds – klavieres, saksofons un marimba/ perkusijas – trio sastāvs nav sastopams, mūziķi skaņdarbus aranžē paši, veidojot savu muzicēšanas stilu. Oskars Petrauskis visiem mūzikas skolu audzēkņiem, kam instruments to atļauj, ieteica pēc iespējas ātrāk iestāties kādā orķestrī, lai ieraudzītu pasauli. Tieši tā arī viņi esot sākuši – kad savos desmit vienpadsmit gados nokļuvuši orķestra sastāvā, puišiem radusies iespēja ceļot un nokļūt citās valstīs. Savukārt viņa brālis Raimonds sacīja, ka, lai arī izklausīsies nepopulāri, tomēr noteikti ir jāmācās solfedžo, jo tikai tā var pārvaldīt instrumentu un ļauties brīvai improvizācijai. Iedvesmojoša koncerttikšanās, ļaujot jau atzītās skatuves personībās ieraudzīt pašiem sevi un saprast, cik ļoti svarīgs dzīvē ir cilvēciskums un vienkāršība.

21. janvārī mūzikas nodaļas audzēkņi devās izbraukuma nodarbībā uz Krapi, kur izveidots tautas mūzikas instrumentu muzejs „Skaņumāja”. Nodarbību par skaņradi un tautas mūzikas instrumentiem vadīja muzeja izveidotājs, etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs. Interesanto, viegli uztveramo stāstījumu papildināja erudītā lektora muzicēšana uz ekspozīcijā redzamajiem instrumentiem. Uz mūsu audzēkņu jautājumu, cik instrumentus I. Pumpurs prot spēlēt, muzikologs smaidot atbildēja, ka vairāk nekā 20, bet ne visus ļoti labi, uz dažiem instrumentiem protot atskaņot vien pāris melodijas. Cimboles spēli apguvis tikai tad, kad interesenti pieteikušies apgūt šo instrumentu, bet izrādījies, ka nav neviena, kas varētu šīs apmācības novadīt. Tad nu pats braucis mācīties pie vecajiem tautas muzikantiem un apgūto tālāk nodevis saviem skolēniem.

Audzēkņi tika iepazīstināti ar tādiem instrumentiem kā cītara, cimbole, kokle, mandolīna, basīte, ermoņikas, hromka u.c, kas spēlēti tautas saiešanās un dažādos pasākumos kopš 19. gadsimta otras puses. Kārtējo reizi jāsecina, ka visu nosaka cilvēka personība – paša I. Pumpura aizrautība, entuziasms un draudzīgā attieksme lika pusotrai stundai aizritēt nemanot, audzēkņiem šī lekcija patika, un jādomā, ka šādi dzirdētais un uzzinātais paliks atmiņā ilgāk.

Savukārt 16. un 17. janvāris pagāja satrauktā gaisotnē – valsts konkursa mūzikā II kārtā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas reģionā sitaminstrumentu spēlē piedalījās Nellija Reveliņa, savukārt pūšaminstrumentu spēlē –Alise Pētersone, Elizabete Ločmele un Daniēls Ločmelis. Visi audzēkņi parādīja labu sniegumu, un Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva 3.vietu savā vecuma grupā! Konkursam audzēkņus sagatavoja pedagogi Ieva Lejniece (flauta), Andis Bičevskis (klarnete un saksofons) un Kristaps Karps (sitaminstrumenti), uzstāties palīdzēja koncertmeistare Valda Garūta. Paldies arī šoferim Jurim Savickim – šomēnes esam viņu nodēvējuši par savas skolas šoferīti, kas pedagogus, audzēkņus un pat instrumentus izvizina uz visiem pasākumiem!

Lai jau šī gada janvāris tiešām kļūtu par īpaši muzikālo mēnesi – Ogrē pedagogu Zelta fondā tika uzņemtas divas mūsu mūzikas skolotājas – Juta Isate un Valda Garūta, abas mūzikas pedagoģijai atvēlējušas savas dzīves 40 gadus.

Ir gluži vienalga, klausīties vai klusi just līdzi, mācīties vai mācīt spēlēt, mūzika ir ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, un mūsu skolā janvāris to spilgti apliecina. Ziema skan!


Mūsu sasniegumi (18.01.2019)

Lepojamies ar savu audzēkņu – Elizabetes Ločmeles, Alises Pētersones, Nellijas Reveliņas un Daniēla Ločmeļa – lielisko startu Valsts konkursa mūzikā II kārtā! Liels paldies pedagogiem Ievai Lejniecei, Valdai Garūtai, Kristapam Karpam un Andim Bičevskim par audzēkņu sagatavošanu! Un MILZĪGS paldies vecākiem par pacietību, atbalstu un līdzjušanu!


Ar Ziemassvētku ieskaņas koncertu pansionātā “Madliena” esam noslēguši šo mācību pusgadu! Paldies audzēkņiem, kas piedalījās-Agnesei, Letīcijai, Ilgonim, Voldemāram, Keitai, Danielai, Patrīcijai Annai, Sendai, Alisei, Žasmīnai, Paulai, Tijai, Harijam , un pedagogiem Sarmītei, Andim un Valdai (kura fotografē un bildēs nav redzama). Lai visiem mīļš un ļoti sirsnīgs šis Ziemassvētku vakars!


Lai katram mīļas mājas, siltas zeķes un prieks sirsniņā! Jauku šo Ziemassvētku gaidīšanas laiku!


Skatīt turpinājumu »


Kad Madlienā parādās pirmās baltās ziemas vēsmas, norisinās jau par tradīciju kļuvušais Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss. Madlienas Mūzikas un mākslas skola to rīko reizi divos gados, un šogad 24. novembrī tas norisinājās sesto reizi, pulcējot 21 kolektīvu – 52 dalībniekus un 27 pedagogus no 16 Latvijas mūzikas skolām. Šis gads bija īpašs, jo konkurss noritēja Latvijas simtgades zīmē. Ansambļi tika īpaši mudināti repertuārā izvēlēties kādu latviešu komponista darbu vai tautas dziesmas apdari. Labākais latviešu skaņdarba sniegums tika īpaši apbalvots, un šo balvu saņēma Aizputes Mūzikas skolas kameransamblis. Neizpalika arī jau par tradīciju kļuvusī balva labākajam skaņdarba pārlikumam vai aranžijai, kuru šoreiz saņēma Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Marita Karpa.

Konkursu vērtēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas pedagogs Jurijs Rižovs, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas un Limbažu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Meļņikoviča un K. Kažociņa un Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu skolotāja Marita Karpa. Konkurss, kā ierasts, norisinājās vairākās kategorijās. Piedalījās viendabīgie akordeonistu ansambļi – dueti, trio, kvarteti – un jauktie kameransambļi ar akordeonu sastāvā, bet noslēguma koncertā uzstājās Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagoģes Ludmilas Furmanovas akordeonistu duets Darja Grišina un Anta Puķīte, kā arī etnoprieka grupa „Ogas”.

Pirmo vietu šogad izcīnīja seši dalībnieki – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas duets – ped. Līga Catlaka, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas duets – ped. Svetlana Catlaka, trīs kameransambļi no Augusta Dombrovska Mūzikas skolas – ped. Marina Vidmonte, Viktorija Kirilova, Andra Visendorfa, Sandra Briede, Limbažu Mūzikas un mākslas skolas kameransamblis – ped. Saulcerīte Kārkliņa, Solveiga Alaine-Barkovska. Galveno balvu – Gran Prix – ieguva Jūrmalas Mūzikas vidusskolas akordeonistu duets, ped. Zinaīda Semjonova. Pašmāju kameransamblim – Āronam Kiseļovam, Markam Kiseļovam un Nellijai Reveliņai (pedagogi Rūdolfs Bahmanis un Marita Karpa) šoreiz trešā vieta. Apsveicam visus dalībniekus un pedagogus ar gūtajiem panākumiem, un aicinām jau uz nākamo konkursu 2020. gadā!

K.Kažociņa Madlienas MMS skolotāja Marita Karpa