Valsts konkurss Pūšaminstrumentu spēlē un Sitaminstrumentu spēlē

Valsts konkurss mūzikā vienmēr ir izaicinājums, tas prasa lielu atbildību gan no pedagogiem, gan audzēkņiem. Paldies Mārai Sproģei un Valteram Baltacim par skolas goda aizstāvēšanu Cēsīs! Paldies viņu skolotājiem – Sarmītei Grantai un Aleksandram Pļeskačam, koncertmeistarēm Valdai Garūtai un Evai Knospiņai. Katrs šāds izaicinājums nes arī neatsveramu pieredzi! Un, kā zināms, ne jau mērķis, bet pats ceļš padara dzīvi aizraujošu!