Konkursu laureāti

25. maijā mūsu skolas audzēkņi, kas šī mācību gada laikā kļuvuši par dažādu konkursu laureātiem, un skolotāji, kas viņus sagatavojuši, tika godināti Madlienas pagasta pārvaldē. Audzēkņi ar savu darbu godam nopelnījuši naudas balvas. No kreisās- vijoles spēles skolotājs Rūdolfs Bahmanis, flautas spēles skolotāja Sarmīte Granta, klavierspēles skolotāja Valda Garūta un mūzikas literatūras un kompozīcijas skolotāja Vineta Līce, Terēza Elza Rone, Daniēls Ločmelis, Estere Keita Līcīte, Salvis Zariņš, Aleksandra Lepse, priekšplānā- Kristers Kārlis Ronis.