Skolai 30

Madliena ir liela, jo mums ir sava mūzikas un mākslas skola! Un skola jau 30 gadus! 1989. gada 1. septembrī Madlienas vidusskolas jaunuzceltajā piebūvē darbu direktores Ingas Almanes vadībā uzsāka Madlienas mūzikas skola ar 75 audzēkņiem un 10 skolotājiem. Skolai bijuši dažādi nosaukumi – Ogres bērnu mūzikas skolas Madlienas filiāle, Madlienas mūzikas skola, bet par godu novadnieka, komponista Kārļa Kažociņa 110. jubilejai 1996. gadā ar viņa dēla, mazdēla un mazmazdēla piekrišanu skola nosaukta par Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas skolu. Taču tagadējais nosaukums – Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola – iegūts reizē ar mākslas nodaļas atvēršanu 1998. gadā. Skolā darbojas profesionālās ievirzes, bet kopš 2003. gada arī interešu izglītības programmas; tekstilmākslas, gleznošanas, keramikas studijas; apgūt klavieru, saksofona, vijoles, klarnetes, akordeona un ģitāras spēli var gan bērni, gan pieaugušie. Pašiem mazākajiem ir atvērta Mazā mākslas un Mazā mūzikas skoliņa.

Tika izlemts novembri pasludināt par svinību mēnesi, kad 3 nedēļu garumā tika rīkoti koncerti, lai uz skatuves kāptu itin visi mūzikas nodaļas audzēkņi un ar savu dziedāt un spēlēt prasmi aicinātu klausītājus doties mūzikas pasaulē. Savukārt mākslas nodaļas audzēkņi un skolotājas čakli veidoja dekorācijas koncertiem un salidojumam. Tālab arī svinību nosaukums izvēlēts „Ceļojums mūzikas un mākslas pasaulē Do – Re – Mi”, par ceļvedi ņemot 7 notis un 7 varavīksnes krāsas. Svinību kulminācija – salidojums! 30. novembrī uz koncertu, balli un kopā sanākšanu tika aicināti gan skolas esošie, gan bijušie darbinieki, absolventi, lūgti pašvaldības un iestāžu vadītāji un sadraudzības partneri.

Svinību norišu īstenošanā tika iesaistīti visi skolas darbinieki un pedagogi. Tomēr ideja par pasākuma gaitu pieder direktorei Vitai Ervaldei, kura skolu vada gandrīz 25 gadus – kopš 1995. gada – un kuras vīziju kopā arī centāmies īstenot. Skolotāja Sanita Rešinska viena pati izveidoja 250 piemiņas dāvaniņu – māla magnētus skolas logo formā. Skolotājs Andis Bičevskis ne tikai sagatavoja savus audzēkņus koncertiem, bet arī novadīja vienu no tiem – pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu un akordeona spēles audzēkņu koncertu, kā arī palīdzēja mākslas nodaļas skolotājām izvietot izstādes, fotografēja pasākumus, veidoja salidojuma afišu, bija tehniskais atbalsts un darīja milzums daudz citu lietu. Mākslas nodaļas skolotājas Ineta Frēliha un Skaidrīte Krīgere palīdzēja audzēkņiem apgleznot stikla traukus gaismas diodēm un citus noformējama elementus, kā arī stundām veidoja mazītiņus dzeltenu salvešu ziediņus, ar ko rotāt milzu ciparu 30. Paldies tekstilmākslas skolotājai Edītei Lasei par skaisto skatuves karogu. Direktores vietniece mācību darbā mūzikas nodaļā Eva Knospiņa gan sagatavoja audzēkņus koncertiem, bija koncertmeistare, gan veica sagādnieces pienākumus, pūta balonus un kopā ar vīru Uģi rūpējās par salidojuma viesu bildēšanu fotokastes stūrītī. Tāpat skolotājas Sarmīte Paegle, Iveta Mežajeva un Juta Isate ne tikai palīdzēja saviem audzēkņiem apgūt skaņdarbus un iemācīties dziesmas, bet bija ļoti liels atbalsts telpu sagatavošanā pirms pasākuma un vēl jo izteiksmīgāks čaklo roku koris pēc pasākuma.

Reizēm ieguldījums pasākuma tapšanā nav gandrīz redzams, bet tas ir neatsverams tiem, kas uz skatuves. Paldies Mārai Atslēdziņai par datoru uzmanīšanu un Rūdolfam Bahmanim par skatuves sagatavošanu pirms un pēc katra priekšnesuma. Visa svinību mēneša garumā mēs nebūtu iztikuši bez Ingunas Ekkertes spējas pārzināt, organizēt un mērķtiecīgi virzīt ne tikai audzēkņus, bet arī pedagogus vēlamajā – tātad koncertu un pasākumu virzienā, bez viņas pieredzes banketu organizēšanā un prasmes operatīvi rīkoties neparedzētās situācijās. Un kur nu bez Antras Bogdanovas burvju spējām īsā laikā skolu no svinību zonas pārvērst atkal uz zinībām aicinošām telpām! Un pilnīgi noteikti neiztikt bez skolas labā gariņa Guntas Morozovas spējas darīt visu un pie tam visu reizē – būt blakus un palīdzēt tieši vissvarīgākajā mirklī. Paldies visiem un ikvienam par audzēkņu sagatavošanu, par telpu sagatavošanu un reizēm arī par nenovērtēto, bet tik svarīgo morālo atbalstu – paldies Ilvai Kaulačai, Sarmītei Grantai, Valdai Garūtai, Vinetai Līcei, Intai Putniņai-Cīrulei, Dainim Garūtam, Aleksandram Pļeskačam, Valērijam Percevam.

Salidojuma koncertu prasmīgi vadīja mūsu absolventi – Selva Ervalde un Henrijs Augšpuls, atklājot skolas vēsturi caur 7 nošu nosaukumu ievadītiem stāstiem. Koncertu nenogurstoši fotografēja Lauris Liepa, savukārt gaismošanas un apskaņošanas tehniskie risinājumi bija mūsu absolventu Mareka Liepas un Edgara Mežajeva ziņā. Koncertu ar saviem priekšnesumiem kuplināja mūsu absolventi Alise Ketlere, Ernests Valts Circenis un Evelīna Tīna Circene, bijusī kolēģe Marita Karpa un Madlienas pūtēju orķestris jaunās diriģentes Katrīnas Martas Stokas vadībā, kā arī mūsu audzēkņi, parādot visas instrumentālās un muzikālās iespējas, ko apgūst skolā. Paldies jāsaka arī audzēkņu vecākiem par bērnu nogādāšanu uz pasākumiem, pacietīgu gaidīšanu mēģinājumos un klātbūtni koncertos.

Liels paldies visiem, kas ieradās un sacīja atzinības pilnus, uzmundrinošus un mīļus vārdus, paldies visiem, kas nebija klāt, bet atsūtīja savus sveicienus elektroniski. Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis savā runā izteica apbrīnu par skolotāju paveikto un atzinās, ka joprojām nesaprot, kā maziņiem bērniem var iemācīt pazīt notis un spēt izteikt sevi krāsās. Madlienas VPII „Taurenītis” vadītāja Ingrīda Mārtiņa atzina, ka savu artavu mazuļos jau ieliek pirmsskolas skolotāji, taču tālāk bērnu spējas un talantus attīsta mūzikas un mākslas skolas pedagogi. Madlienas kultūras nama bijusī direktore Pārsla Jēkabsone teica paldies skolai, jo bez tās nebūtu arī pagasta kultūras dzīves. Savukārt ģimenes ārste Gaida Bērziņa aicināja mūs būt lepniem par to, ka nākam no bagātās Madlienas, jo mums ir gan skola, gan bērnudārzs, gan savs orķestris, gan deju kolektīvi, gan koris, gan – gan sava mūzikas un mākslas skola.

Svinību neformālo daļu bagātināja Manguļu ģimenes muzikālie priekšnesumi un SIA „Agim” garšīgie banketa galda ēdieni.

Reizē ar pirmo sniegu tika nosvinēta skolas trīsdesmitgade! Uz mirkli apstājušies, padarīto novērtējuši, tikpat apņēmīgi dodamies tālāk – uz nākamajiem desmit!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe