|

Latvijas simtgadei veltītais koncerts “Latvija manā sirdī”

Direktore Vita Ervalde sveic svētkos visus klātesošos, koncertu ar himnu atklāj pūšaminstrumentu spēles skolotāja Anda Bičevska audzēkņu kvartets.

Trio – Aleksandra Lepse, Sanija Līva Daugaviete un skolotāja Vita Ervalde.

Renārs Rainers Biezbārdis.

Alise Pētersone.

Sanija Līva Daugaviete.

Duets – Daniela Lamberte un viņas skolotāja Sarmīte Paegle.

Koris izpilda K. Skujenieka un R.Paula dziesmu “Mana tēvu zeme”.
Koncertā vēl piedalījās Daniels Ločmelis un Paula Trence.

Estere Keita Līcīte.

4.-8.klašu ansamblis ar savu skolotāju Ivetu Mežajevu.

Andris Tumans.

Nellija Reveliņa.

Brāļi – Ārons un Marks Kiseļovi un Nellija Reveliņa. Trio koncertam sagatavoja skolotāja Marita Karpa.

Koris izpilda G.Rača un U.Marhileviča dziesmu “Iedomājies”.

Ņikita Kiseļovs.

Senda Damroze.

Elizabete Ločmele.

Salvis Zariņš, koncertmeistare Valda Garūta.

Māsas Patrīcija Anna un Terēza Elza Rones.

1.-3.klašu koris un diriģente Iveta Mežajeva.

Aleksandra Lepse.

Reinis Jānis Zemītis.

Koncertu noslēdz A. Bičevska esošo un bijušo audzēkņu kvartets ar Jāņa Mediņa dziesmu “Tev mūžam dzīvot, Latvija”.

Paldies audzēkņiem un paldies viņu pedagogiem par šo mīļo un sirsnīgo koncertu!