Valsts svētki Madlienas pagastā

17. novembrī Madlienā tika svinēti valsts svētki, to ietvaros godināti pagasta ilggadējie darbinieki. Starp tiem – arī mūsu skolas Mūzikas nodaļas mūzikas skolotāja Juta Isate. Viņa K.Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā ir nostrādājusi apaļus divdesmit gadus! Paldies, skolotāj!