Mocartam 260

Zināms, ka šogad Volfgangam Amadejam Mocartam aprit 260 gadu. Un 22.februārī arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā tika rīkots koncerts par godu viņa jubilejai. Lielākoties tajā tika atskaņota klaviermūzika, bet atskanēja arī klarnetes, flautas, vijoles skaņas un dziedāja ansamblis.

Koncerta organizatore bija klavierspēles skolotāja Valda Garūta, kura pati bija iejutusies Mocarta māsas, Annas Marijas jeb Nannerles, lomā. Koncerta norises vietā valdīja pavisam mājīga gaisotne, jo skatuve bija iekārtota kā neliela kamerzāle, kur pati Nannerle atradās pie galdiņa un pārējie izpildītājmākslinieki uzturējās turpat uz skatuves. Mocarta māsa klausītājus iepazīstināja ar Mocarta dzīvi, stāstot interesantus faktus, uzdodot jautājumus arī skatītājiem, kas izvērsās kā neliels erudīcijas uzdevums. Tā bija kā teorijas stunda, ko interesantu padarīja dzīvi izpildītā mūzika.

Dzirdējām visdažādākos Mocarta komponētos darbus – gan vienkāršos skaņdarbiņus, gan dejas, gan tēmas no viņa koncertiem. Interesanti bija arī videomateriāli, kuros varēja redzēt fragmentu no Mocarta klarnetes koncerta, kā arī skaisti dejotu menuetu, ko varbūt kāds nekad nebija redzējis. Bērni, protams, bija labi sagatavojušies koncertam, dažs pat bija saģērbies diezgan atbilstoši laikmetam. Koncerta “odziņa” bija pašā noslēgumā, kad skolotāja Valda kopā ar vijoļspēles skolotāju Rūdolfu Bahmani kopā atskaņoja Mocarta Turku maršu, taču to pavisam interesantu padarīja tā latīņamerikāņu stila izpildījums.

Kad koncerts bija izskanējis, bērni par savu ieguldīto darbu kā pateicību saņēma konfektes ar paša Volfganga Amadeja Mocarta siluetu uz tām. Domāju, ka šis koncerts bija patiešām izdevies, tas bija interesants gan pedagogiem, gan bērniem un, protams, izglītojošs, kas noteikti bija pats galvenais mērķis.

Klavierspēles skolotāja Eva Stirāne