kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

Tradīcijas

Skolai gadu gaitā izveidojušās savas tradīcijas:

– Zinību diena 1.septembrī ar mācību gada ieskaņas koncertu.
– Ziemassvētku koncerti Madlienas pansionātā, skolā un baznīcā.
– Koncerti un audzēkņu darbu izstādes apkārtējo pagastu skolās un Madlienas PII “Taurenītis”.
– Regulāras mākslas nodaļas audzēkņu darbu un absolventu noslēguma darbu izstādes Madlienas pagasta iestāžu telpās.
– Skola ir iesaistījusies projektos, sadarbojoties ar Sigdāles komūnas skolām Norvēģijā, Kelmes mūzikas skolu Lietuvā.
– Katru otro gadu skolā rīkojam Latvijas mūzikas skolu Akordeonistu ansambļu konkursu.
– Maijā skolā notiek Ģimeņu dienas pasākums ar koncertu un dažādām radošām aktivitātēm audzēkņiem un vecākiem.
– Mācībās labākie audzēkņi katru rudeni dodas mācību ekskursijās, apskatot Latvijas skaistākās vietas un papildinot savas zināšanas netikai mūzikas un mākslas priekšmetos, bet arī vēsturē, ģeogrāfijā, literatūrā.