Tradīcijas

Skolai gadu gaitā izveidojušās savas tradīcijas:

– Zinību diena 1.septembrī ar mācību gada ieskaņas koncertu.
– Ziemassvētku koncerti Madlienas pansionātā, skolā un baznīcā.
– Koncerti un audzēkņu darbu izstādes apkārtējo pagastu skolās un Madlienas PII “Taurenītis”.
– Regulāras mākslas nodaļas audzēkņu darbu un absolventu noslēguma darbu izstādes Madlienas pagasta iestāžu telpās.
– Skola ir iesaistījusies projektos, sadarbojoties ar Sigdāles komūnas skolām Norvēģijā, Kelmes mūzikas skolu Lietuvā.
– Katru otro gadu skolā rīkojam Latvijas mūzikas skolu Akordeonistu ansambļu konkursu.
– Maijā skolā notiek Ģimeņu dienas pasākums ar koncertu un dažādām radošām aktivitātēm audzēkņiem un vecākiem.
– Mācībās labākie audzēkņi katru rudeni dodas mācību ekskursijās, apskatot Latvijas skaistākās vietas un papildinot savas zināšanas netikai mūzikas un mākslas priekšmetos, bet arī vēsturē, ģeogrāfijā, literatūrā.