Ir pagājis vasaras brīvlaiks, kurš par divām dienām bijis garāks nekā citus gadus. Taču arī brīvlaikā notikušas dažādas aktivitātes. Jūnijā mākslas nodaļas audzēkņi 2 nedēļas turpināja darbu mācību praksē, apmeklēja interesantākās vietas Skrīveros, Jumpravā un Lēdmanē, ieguva pieredzi Jumpravas un Skrīveru mūzikas un mākslas skolās. Jūlijā trīs mūzikas nodaļas audzēkņi: Megija Augustāne, Henrijs Augšpuls un Ernests Valts Circenis piedalījās starptautiskajā mūziķu nometnē Salacgrīvā, apmeklējot meistarklases pie ārvalstu pedagogiem. Augustā Ogres novada svētkos tika prezentēti mākslas nodaļas apkopotie materiāli par novadniekiem – ievērojamākajiem mūziķiem un māksliniekiem.

Bet klāt jau arī rudens. Uzsākot jauno 2012./2013. mācību gadu 3.septembrī, bija liels prieks atkal satikt skolotājus, audzēkņus un viņu vecākus. Šo mācību gadu skolā uzsāk 107 profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņi – 59 mūzikas un 48 mākslas nodaļā, kā arī 22 audzēkņi interešu izglītības programmās. Skolā mācīsies ne tikai audzēkņi no Madlienas, bet arī no Ķeipenes, Taurupes, Meņģeles, Mazozolu, Zaubes, Lauberes, Lēdmanes, Krapes un Suntažu pagastiem. Pavasarī skolu absolvēja 16 audzēkņi, taču no jauna uzņemti 32 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās. Uzskatu, ka skolu pozitīvi raksturo tendence, ka skolā stājas jau esošo audzēkņu jaunākie brāļi un māsas. Dāvinot burtnīcu un zīmuli, vēlējām būt zinātkāriem, vēlēties apgūt ko jaunu un sajust prieku par uzzināto, saprasto, saklausīto un iemācīto. Pēdējo klašu audzēkņiem novēlējām vēl pēdējā gadā uzzināt nezināmo, saprast nesaprasto, un, lai radošs pacēlums pavadītu noslēguma eksāmenos pavasarī.

Vecākiem vēlējām ar lielu ieinteresētību sekot līdzi sava bērna izaugsmei un priecāties par katru jaunu iemācītu noti, dziesmiņu, skaņdarbu vai uzzīmētu zīmējumu un izveidotu darbiņu.

Atbilstoši Skolas Noteikumiem par audzēkņu darba stimulēšanu un apbalvošanu, svētku reizē pasniedzām Atzinības rakstus tiem audzēkņiem, kuri iepriekšējā mācību gadā mācījušies labi un teicami, piedalījušies skolas un ārpusskolas pasākumos, kā arī izsniedzām Pateicību viņu vecākiem par apzinīgu un godprātīgu savu bērnu audzināšanu.

Skola nevar pastāvēt, ja tajā nestrādātu zinoši, profesionāli, radoši un jauki skolotāji. Skolā strādās 16 šādi skolotāji un 4 tehniskie darbinieki. Šogad skolotāju kolektīvam pievienojusies jauna vijoļspēles skolotāja Aija Sūna.

Skolotājiem un darbiniekiem vēlējām strādāt ne tikai ar bērniem, bet ar prieku.

Arī Ogres novada Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš sveica audzēkņus, viņu vecākus un pedagogus.

Uzsākot jauno mācību gadu, arī šogad bijām sarūpējuši kādu muzikālu pārsteigumu. Šie instrumenti vēl nekad Madlienā nebija skanējuši šādā veidā. Bet, tā kā ir pirmā mācību diena, ir vajadzīgs arī pirmais zvans. Ar lielu uzmanību un sajūsmu visi klausījās koncertu Jelgavas Bērnu un Jauniešu centra “Junda” zvanu ansambļa “Accelerando” Agritas Locas vadībā.

Brīnišķīgi iezvanītais mācību gads ir sācies, atliek novēlēt, lai labas sekmes mācībās, veiksme un panākumi konkursos!

Direktore Vita Ervalde


Par to, ka vasara ir pagājusi liecina ne tikai kalendārs ar skaistu, zīmīgu un aicinošu datumu „1.septembris”, bet arī daba ar krāšņajām dālijām, asterēm, gladiolām, skumjajām lietus lāsēm un rudenīgo vēju. Daba ir īstais mākslinieks un komponists. Mums tikai jāiemācās saskatīt un saklausīt, ko tā radījusi. Nav skaistāku krāsu kā saulrietā, rudens ziedu un lapu krāšņumā. Kas vēl tā prot radīt noskaņu, kā rudenīgā vēja dziesma? Ja smelsimies dabas skaistumā, izdzīvosim sevī radušās noskaņas un emocijas, tad arī paši spēsim radīt ko skaistu, nebijušu gan mūzikā, gan mākslā.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 1. septembrī tikāmies pedagogi, audzēkņi un vecāki, lai uzsāktu 2011./2012.mācību gadu. Savā apsveikuma runā, uzsverot skolas nozīmi bērnu talantu pilnveidošanā un ar daudz laba vēlējumiem, mūs sveica Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Svinīgajā mācību gada iesākumā sveicam 31 audzēkni ar Atzinības rakstu par nopelniem iepriekšējā mācību gadā – par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo darbību, kā arī pasniedzām Pateicību šo audzēkņu vecākiem. Ja visos koncertos parasti muzicējam paši, tad 1. septembrī ir tradīcija, ka uzaicinām profesionālus mūziķus koncertēt pie sevis. Šogad mūsu svinīgo pasākumu kuplināja brīnišķīgs kameransamblis – vijolniece Viktorija Ivanova, nu jau bijusī mūsu skolas skolotāja, klarnetists Rūdolfs Putāns, kuru daudzi pazīst arī kā klavieru skaņotāju un koncertmeistare Gunta Trasūne. Starp daudziem populāriem skaņdarbiem audzēkņiem bija iespēja dzirdēt komponistes Vinetas Līces skaņdarbu „Monologs melanholiskā noskaņā”. Ar šo mācību gadu komponiste Vineta Līce ir mūsu skolas mūzikas teorijas priekšmetu skolotāja. Darbu mūsu skolā uzsāk arī vijolniece Katrīna Eglona un kora diriģente Ineta Balode. Šogad mācības 1.klasē uzsāks 8 audzēkņi mākslas nodaļā un 6 audzēkņi mūzikas nodaļā. Pavisam kopā profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūs 101 audzēknis. Interešu izglītības programmas apgūs 22 audzēkņi. Šie skaitļi ir uz 1.septembri, taču joprojām vēl turpinām uzņemt audzēkņus gan profesionālās ievirzes izglītības programmās „Vizuāli plastiskā māksla”, „Mūzika”, apgūstot kāda instrumenta spēli – flautu, saksofonu, klavieres, akordeonu un vijoli, gan interešu izglītības programmās „Studija”, „Mazā mākslas skoliņa” un „Mazā mūzikas skoliņa”, jo rudens ir tas laiks, kad bērni un vecāki izvēlas ar ko bērnam saturīgi un izglītojoši aizpildīt brīvo laiku un kā attīstīt viņa talantus.

Par to, cik konkursos piedalījāmies iepriekšējā mācību gadā un kādi bija rezultāti, esam jau informējuši avīzē „Madlienas Vēstis”. Taču daži konkursi norisinājās, vai tika vērtēti vasarā. Arī par šo konkursu rezultātiem ir milzīgs prieks un lepnums. Mēs sveicām Tinci Mūrnieci par iegūto 3.vietu 5.starptautiskajā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā „Saules krasts – Atklājums”, kā arī Alisi Dātavu par iegūto Atzinību šajā konkursā. Viņu skolotāja – Vineta Kazeka. Mūsu skolas audzēkņi saņēmuši Pateicību par dalību 2. starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Dzīvnieki manā zemē”. Paldies skolotājām Skaidrītei Krīgerei un Intai Putniņai Cīrulei. Vasaras prakses laikā skolotājas Edītes Lases vadībā 1. klases un 4.klases audzēkņi veidoja lielus tekstilmākslas darbus, ar kuriem piedalījās Rīgas 810.gadu jubilejas ietvaros rīkotajā izstādē festivālā „Rīgas tekstilmozaīka 2011”. 1.klases 9 audzēkņi pinuma tehnikā izveidoja darbu ar nosaukumu „Melna čūska miltus mala vidū jūras uz akmeņa”, bet 4. klases 7 audzēkņi šablonu mozaīkā veidoja darbu „Pie jūras zeme mana”. Arī pati skolotāja šajā izstādē, kurā bija jūras tēma, piedalījās ar darbu „Krīt saule jūrā zvīļā”, kas radīts šenila (fr. val. šenile – kāpurs, pūkains, samtains) tehnikā. Par šiem darbiem saņemtas brīnišķīgas atsauksmes. Arī Jūs šo izstāžu darbus varat aplūkot mūsu skolas zālē un vestibilos.

Mācību gads ir iesācies cerīgi un daudzsološi. Atliek novēlēt visiem prieku – lai audzēkņi ar prieku uz skolu ietu un vakarā uz māju skrietu. Skolotājiem novēlu, lai visas labās ieceres īstenojas un darbā Jūs rastu savu prieku, bet vecākiem novēlu pacietību, izpratni, mīlestību savus bērnus audzinot un prieku par viņu sasniegumiem. Lai mums visiem kopā saskanīgs, krāsains, radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Skolas direktore Vita Ervalde


Karstā vasara un līdz ar to arī vasaras brīvdienas ir jau pagājušas. Par to liecina sārtās pīlādžogas, krāšņie rudens ziedi un rudenīgās lietus lāses. Uzsākot jauno 21. mācību gadu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā, arī mēs skolotāji, audzēkņi un vecāki 1. septembra pēcpusdienā atkal pulcējāmies visi kopā. Šī patiešām bija īsta svētku diena. Skolā no jauna mācības uzsāka 36 audzēkņi: 18 mūzikas nodaļā un 18 mākslas nodaļā no Madlienas, Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Mazozoliem, Krapes un Lēdmanes pagastiem. Tas liecina par to, ka mūzikas un mākslas skola šajā novadā patiešām ir vajadzīga. Skolā pavisam kopā mācīsies 117 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās: 61 mūzikas nodaļā un 56 mākslas nodaļā. Ar audzēkņiem strādās tie paši 16 skolotāji un 4 tehniskie darbinieki.

Man ir prieks, ka šogad audzēkņus jaunā korpusa 2. stāvā varam sagaidīt izremontētās telpās. Te jāsaka liels paldies Ogres novada pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī mākslas nodaļas skolotājiem, īpaši Edītei Lasei un Andim Bičevskim un meistariem Guntaram Vilnītim un Leonam Meinardam par krāsainajām „mājokļa pārvērtībām” skolas telpās.

Atšķirībā no iepriekšējā mācību gada, jau ar 1. septembri mācības varam uzsākt pēc pilnas mācību programmas. Kultūras ministrijas nepietiekošo finansējumu šobrīd aizpildām ar pašvaldības un vecāku līdzfinansējumu. Mūzikas nodaļā papildus mūzikas teorijas un instrumenta spēles stundām bērni varēs nodarboties ar kolektīvo muzicēšanu, bet mākslas nodaļā bez gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, veidošanas, mūzikas valodas pamatiem bērni apgūs darbu dažādos materiālos un šogad paplašināts arī piedāvātais tehniku klāsts.

Svētku reizē bijām sagādājuši muzikālu pārsteigumu. Šis instruments vēl nekad nebija skanējis mūsu skolā un varbūt daudzi to pirmo reizi dzirdēja kā soloinstrumentu. Mums muzicēja arfiste Dagnija Zilgalve. Šis maigais un reizē zāli piepildošais stīgu skanējums lika sajūsmināties par sarežģīto, taču burvīgo arfas spēli.

1. septembrī mēs sveicām audzēkņus, sākot ar 2. klasi, ar Atzinības rakstu par nopelniem iepriekšējā mācību gadā – par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo darbību un izteicām pateicību šo audzēkņu vecākiem. Par pavasara pusē un vasaras zaļajā praksē padarīto pastāstīja direktora vietniece mākslas nodaļā Inta Putniņa Cīrule, bet ar jaunumiem mūzikas nodaļā iepazīstināja direktora vietniece Sarmīte Paegle. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš sveica audzēkņus un skolotājus, novēlot izturību un radošu garu.

Nesen uzzinājām, ka mūsu skolas šī gada absolvente Sanda Eglīte iestājusies Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā un turpinās apgūt klavierspēli, bet savukārt mūsu absolvente Zane Jankuna pēc minētās skolas beigšanas iestājusies Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā Vokālajā nodaļā. Ir patiess prieks, ka skola turpina sagatavot gan mūzikas un mākslas mīļotājus, gan profesionāļus, dodot ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē.

Skolotājai Intai Putniņai Cīrulei radās brīnišķīga ideja mūsu skolai vajag savu himnu. Ja radusies ideja, tad atrodas arī dziesma, kuras teksts ir tik atbilstošs mūsu skolai – tā ir Ulda Marhilēviča dziesma ar Guntara Rača vārdiem „Tikai tā”. Un, ja ir dziesma, tad radās arī Madlienas raibais koris. Raibais tādēļ, ka kopā dziedāja Madlienas pārvaldes vadītājs, mūziķi un mākslinieki, skolotāji, vecāki un audzēkņi. Lai arī šajā mācību gadā mūsu visu kopīgais darbs saskan tikpat pārliecinoši kā vienojošā kopdziesma!

Vita Ervalde