Klāt 1.septembris, un tas ir jaunā mācību gada sākums arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā. Nedaudz lietains un apmācies bet prieka un cerību pilns. Domas vēl kavējas smaržīgajā vasarā, tās piedzīvojumos un atpūtā, bet skolotāji jau aicina uz jaunām atklāsmēm un sasniegumiem cerībā, ka bērniem būs vislabākie nodomi-kā es mācīšos, kādus tik darbiņus paveikšu… Jācer, ka daža laba lielais slinkums pa vasaru būs pagaisis, un domas ļaus radoši izpausties un gūt panākumus.

Šogad mācības 1.septembrī uzsāka 99 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās-60 mūzikas nodaļā un 39 mākslas nodaļā. Interešu izglītības programmas mācīsies 21 audzēknis. 2015.gada pavasarī un rudenī kopā esam uzņēmuši 38 jaunus audzēkņus- 12 mūzikas nodaļā, 16 mākslas nodaļā un 10 dažādās interešu izglītības programmās. Skolā strādā 16 pedagogi. Iepriecina, ka šogad darbu uzsāk jauna klavierspēles skolotāja Eva Stirāne, mūsu skolas absolvente. Novēlam viņai skanīgu, radošu un enerģijas pilnu šo pirmo darba gadu! „Mūzika ir jābauda”- tā teicis Kaspars Zemītis, viens no izcilākajiem akustiskās ģitāras meistariem Latvijā, kurš šogad 1.septembra svinīgajā pasākumā viesojās mūsu skolā. Viņš ir daudzpusīgs un pieprasīts mūziķis, kas muzicē dažādos žanros un sastāvos. Mums visiem viņš sagādāja patīkamu pārsteigumu demonstrējot virtuozu un netradicionālu ģitāras spēli.

Jaunajā mācību gadā skolas kolektīvs ir gatavs radošam un neatlaidīgam darbam. Ar jaunām iecerēm un idejām mūs visus iedvesmo skolas direktore Vita Ervalde, kuras plānos jau ir pasākumi audzēkņiem, dažādi pieredzes braucieni talantīgākajiem un čaklākajiem, kā arī mācību ekskursija uz Talsiem un Enguri. Jaunajiem māksliniekiem kā katru gadu plānota noslēguma darbu izstāde pašvaldībā. Nevaru nepieminēt mūsu skolas lepnumu, jauno komponistu Ernestu Valtu Circeni, kurš septembrī uzaicināts uz bērnu koru dziesmu jaunrades konkursu „Gaisma sauca” Alojā. Gaidīsim arī citus jaunos talantus, kuri sekos Ernesta Valta piemēram.

Mūsu darbā ļoti svarīga ir vecāku loma un viņu atbalsts. Jo tikai sadarbībā ar vecākiem bērnam ir vieglāk apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, tāpēc novēlu jaunajā mācību gadā vecākiem izturību, pacietību un mīlestību bērnu talantu izkopšanas procesā. Savukārt kolēģiem novēlu nepakļauties rutīnai, dažkārt paskatīties uz pasauli bērna acīm un atrast to, ko varbūt vēl neesam atraduši, bet kas ir nepieciešams mūsu radoši emocionālajā un atbildīgajā darbā.

Klavierspēles skolotāja, kultūras metodiķe Ilva Kaulača


Jauno 2014./2015.mācību gadu uzsāk 146 Latvijas mūzikas, mākslas un deju skolas. No visiem bērniem, kas ir skolas vecumā no 7-18 gadiem, tajās mācās 13,7% bērnu. Arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ir starp viņiem, tiem, kuri apgūs profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā vai mākslā.

Mūsu skolā profesionālās ievirzes izglītības programmās mācīsies 102 audzēkņi: 63 mūzikas nodaļā un 39 mākslas nodaļā. 21 audzēknis apgūs interešu izglītības programmas. Ar audzēkņiem strādās 16 skolotāji un 3 tehniskie darbinieki. Mēs ļoti priecājamies, ka skolotāju kolektīvam piepulcējusies jauna skolotāja. Viņa nāk no Limbažu puses, šogad Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi bakalaura grādu, taču jau iestājusies maģistratūrā. Šovasar akordeonistu konkursā „Valti Done” Milānā ieguvusi 2.vietu un septembrī piedalīsies konkursā Romā. Daļu no konkursa programmas viņa atskaņoja arī 1.septembrī. Ceru, ka audzēkņi iemīlēs savu jauno skolotāju Samantu Čipinsku.

Mēs priecājamies, ka no jauna šogad iestājušies 34 audzēkņi: 11 interešu izglītības programmās un 23 profesionālās ievirzes izglītības programmās. Sveicām ne tikai pirmklasniekus, bet arī tos audzēkņus, kuri 2013./2014.m.g. pabeiguši ar labām un teicamām sekmēm. 11 bērni no mākslas nodaļas Paula Kļaviņa, Laura Putniņa, Dzintra Vingre, Elza Sirsone, Annija Augšpule, Ivo Bombāns, Linda Smilškalne, Alīna Krjuka, Beāte Ločmele, Jogita Lazdiņa un Amanda Brauere saņema arī Atzinības rakstu no Valkas mākslas skolas par radošu un profesionālu tēmas interpretāciju Latvijas mākslas skolu audzēkņu vizuālo darbu konkursā „Jāņa Cimzes dziesmu rota”, kur bērni vizualizēja kādu no tautasdziesmāmun. Interpretācijas tika izvērtētas 6.jūnijā.

Vasarā Madlienas vārds izskanēja arī citur Latvijā. Audzēknis Ernests Valts Circenis piedalījās vasaras nometnē Madonā, kur apguva zināšanas kompozīcijā meistarklasēs pie komponista Imanta Zemzara. Finansiālo atbalstu dalībai nometnē sniedza Ogres novada pašvaldība. 30.septembrī Ernests bija to 15 laimīgo bērnu vidū, kas Cēsu koncertzālē, spēlējot solo kopā ar Vidzemes kamerorķestri diriģenta Andra Veismaņa vadībā, piedalījās koncertā „Vidzemes talanti”. Ernests bija vienīgais solists – akordeonists, atskaņoja I.Berkoviča Koncerta 2.daļu un izcili muzicēja. Lai tik pārliecinoši uzstātos tik lielas publikas priekšā, bija nepieciešams milzīgs darbs, pacietība, uzņēmība un tas viss tieši vasaras periodā.

Mūsu skolas mākslas nodaļas audzēkņi ar darbiem ir piedalījušies tekstilmākslas vasaras izstādēs. Pateicoties skolotājas Edītes Lases aktīvajai darbībai, mūsu skolai tiks dāvinātas vairākas Berner firmas šujmašīnas. Berner firma atbalstīs tikai 3 skolas Latvijā. Jau novembra beigās mēs aicināsim jauniešus, arī māmiņas un citus gribētājus pieteikties šūšanas, tātad arī tekstilmākslas kursos, apgūstot to interešu vai neformālās izglītības ietvaros.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolai šis gads būs īpašs. 8.novembrī atzīmēsim skolas 25.jubileju un aicināsim arī skolas absolventus uz salidojumu. Nedēļā līdz lielajam koncertam plānoti visu klašu audzēkņu koncerti. Būs klaviermūzikas vakars, vijoles un akordeona mūzikas koncerts un pūšaminstrumentu muzikālā parāde. 6.decmbrī rīkosim IV Latvijas Akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkursu Madlienā. Pūšaminstrumentu spēles audzēkņi piedalīsies valsts konkursā, bet 4.-8.klašu koris cīnīsies koru karos, lai būtu Skolēnu 11.Dziesmu un deju svētku dalībnieku vidū. Aicināsim visus interesentus uz mūsu skolas koncertiem un izstādēm. Uz tikšanos!

Vita Ervalde


2013./2014. mācību gadu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola uzsāka ar 110 audzēkņiem Mūzikas un mākslas skolas pirmklasnieki Pēc mākslas nodaļas 15 gadu jubilejas “Ceļojums mākslas pasaulē” profesionālās ievirzes izglītības programmās – 60 mūzikas nodaļā un 50 mākslas nodaļā. Interešu izglītības programmas mācīsies 24 audzēkņi. 2013. gada pavasarī un rudenī kopā esam uzņēmuši 33 jaunus audzēkņus – 14 mākslas nodaļā, 8 mūzikas nodaļā un 11 dažādās interešu izglītības programmās.

Varam lepoties arī ar jauniem skolotājiem. Ar šo mācību gadu kori un vokālo ansambli vadīs Iveta Mežajeva, bet vijoļspēli mācīs Rūdolfs Bahmanis. Arī darbinieku sastāvā ir nelielas izmaiņas – kolektīvā uzņēmām Sandru Ozolu.

Šis mācību gads ir īpašs mākslas nodaļai, kura pie mūzikas skolas uzsāka darbību tieši pirms 15 gadiem. Atzīmējot šo jubileju, skolotāji kopā ar audzēkņiem Reini Jurku, Montu Antonoviču, Gerdu Osokinu un Patrīciju Laurinoviču bija sagatavojuši brīnišķīgu literāru, muzikālu un vizuālu „Ceļojumu mākslas pasaulē”. Šajos gados mākslas nodaļas audzēkņu radītie darbi atraduši mājvietu un izdaiļo sienas ne tikai skolā, bet daudzās Madlienas pagasta un Ogres novada iestādēs. Mākslas nodaļā strādājuši daudzi brīnišķīgi skolotāji, taču skolotājas Inta Putniņa Cīrule, Vineta Kazeka un Skaidrīte Krīgere palikušas uzticīgas skolai un strādā kopš nodaļas atvēršanas. Vairāk kā desmit gadus skolotāji ir arī Edīte Lase un Raimonds Vērpējs, bet skolotājs Andis Bičevskis ik pa laikam pievienojas skolotāju kolektīvam, ja izveidojas koka mākslas grupas.

Sveicot jaunajā mācību gadā un mākslas nodaļas 15.jubilejā, novēlu pacietību, radošumu, gribasspēku un nezūdošu interesi par mūziku un mākslu.

Skolas direktore Vita Ervalde