Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un pieaugušajiem

Kad pieaugušajiem dārza darbi padarīti un skolēniem skolā mācību process iegājis ierastā gaitā, aicinām izmantot iespēju interesanti, izglītojoši pavadīt brīvo laiku, apgūstot Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā piedāvātās interešu/neformālās izglītības programmas. Lai apmeklētu nodarbības, var iestāties visa mācību gada laikā jebkura vecuma dalībnieki ne tikai no Madlienas, bet jebkura apkārtējā pagasta.

Ar šo mācību gadu no jauna piedāvājam nodarbības KERAMIKĀ, kas notiks piektdienās no pl.17.00-18.25 pie jaunās skolotājas Sanitas Rešinskas. Nodarbībās varēs apgūt dažādas keramikas priekšmetu izstrādājumu izgatavošanas un rotāšanas tehnikas dažādu krāsu mālu materiālā un iemaņas krāsainu glazūru pārklāšanā.

Trešdienās no pl. 16.00-17.25 aicinām pievienoties TEKSTILMĀKSLAS STUDIJĀ, kurā pie skolotājas Edītes Lases var apgūt iemaņas apģērba šūšanā, pārveidošanā un mākslinieciski dekoratīvā labošanā, audumu krāsošanā, batikošanā un apdrukā, pirmās iemaņas aušanā stellēs un minigobelēnu veidošanā, kā arī dažādas tekstilmozaīkas tehnikas – radošas spēles ar tekstilmateriālu elementiem, apdrukas rakstiem un drosmīgiem krāsu salikumiem, radot praktiskas lietas – spilvenus, somas, jostas.

Pirmdienās no pl.16.15.-18.25 gaidām gleznot mīļotājus STUDIJĀ, kur skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā var apgūt tēlotājmākslas radīšanas noslēpumus.

Ne tikai skolēniem, bet arī pieaugušajiem ir iespēja īstenot sapni apgūt kāda INSTRUMENTA SPĒLI (klavieres, akordeons, vijole, flauta, klarnete, saksofons, sitaminstrumentu spēle, ģitāras spēle).

Bērnudārza bērni un jaunāko klašu skolēni var pievienoties „Mazajai mākslas skoliņai” otrdienās no pl.12.50-13.55 pie skolotājas Skaidrītes Krīgeres un „Mazajai mūzikas skoliņai” pirmdienās no pl.16.10-16.50 pie skolotājas Jutas Isates.

Dalības maksa mākslas programmās Keramika, Tekstilmākslas studija, Studija, Mazā mākslas skoliņa ir 9 EUR mēnesī, Mazā mūzikas skoliņa 6 EUR mēnesī, bet individuālā stunda (40 min) instrumenta spēlē 5,86 EUR.

Gaidīsim Jūs mūsu skoliņā. Sīkāka informācija pa tālr.nr. 65039075 vai 28323898.

Skolas direktore Vita Ervalde


Un MĀCĪBAS var sākties!

Septembris, pilni zari pīlādžu un saules. Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skola piebirusi pilna smaidošu cilvēku. Pirmā skolas diena. Direktore Vita Ervalde sveica visus ar jaunā mācību gada sākšanos un novēlēja ikvienam sasniegt savu mērķi – mūzikas nodaļas audzēkņiem apgūt instrumenta spēli un mākslas nodaļas audzēkņiem prasmi attēlot un izveidot dažādas lietas, vecākiem nodrošināt bērniem iespēju apgūt papildus prasmes mūzikas un mākslas jomā, skolotājiem nodot savas zināšanas interesantā un aizraujošā veidā audzēkņiem.

Pa vasaru skolā izremontētas trīs klavieru nodaļas klases, paldies Andim Bičevskim par paveikto darbu. Skola ir gatava 30 gadu pastāvēšanas svinībām novembrī. Par godu lielajai jubilejai viss novembris iecerēts kā svinību mēnesis, katru nedēļu rīkojot pa koncertam, kurā piedalās visi noteiktas nodaļas audzēkņi. 30. novembrī notiks skolas salidojums.

Pirmajā klasē mācības šogad uzsāks 19 bērni, viņus mīļi sveica direktora vietnieces mācību darbā, dāvinot mācību uzsākšanai nepieciešamās darba burtnīcas. Savukārt audzēkņi, kas centīgi mācījušies un sevi radoši pierādījuši iepriekšējā mācību gadā, tika pie direktores sniegtām atzinībām, bet viņu vecāki – pateicībām. Augustā no skolas pēc 21 darba gada atvadījās mākslas skolotāja Vineta Kazeka. Tieši tikpat ilgi – 21 apzinīgu un atbildīgu gadu – kā direktores vietniece mācību darbā skolā aizvadījusi skolotāja Sarmīte Paegle, kas amata pienākumus tagad uzticēja klavieru nodaļas absolventei Evai Knospiņai. Eva atgriezusies darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma. Skolotāju rindas šogad papildinās 5 jauni pedagogi – skolas absolvente Sanita Rešinska un skolas kultūras metodiķe Santa Siliņa mākslas nodaļā, savukārt mūzikas nodaļā flautas pēli turpmāk mācīs Sarmīte Granta, sitaminstrumentu spēli Aleksandrs Pļeskačs, bet klarnetes un akordeona spēli Dainis Garūts. Mākslas nodaļā uz kādu laiku direktora vietnieces pienākumus veiks Ineta Frēliha. Kopumā skolā tiek īstenotas 8 profesionālās ievirzes programmas 88 audzēkņiem un 6 interešu izglītības programmas 52 audzēkņiem, šogad interešu izglītībā jaunums – keramika pie skolotājas Sanitas Rešinskas, visi interesenti ir laipni gaidīti.

Lielu paldies direktore sacīja Ojāram Atslēdziņam kā ilggadējam pagasta pārvaldes vadītājam par skolai sniegto atbalstu. Savukārt Ojārs Atslēdziņš izteica pateicību Vitai Ervaldei par sekmīgu skolas vadīšanu, skolas darbu nodrošinot ar kvalificētiem pedagogiem un spējot atrisināt ik problēmu.

Svinīgo sadaļu noslēdza koklētāju kopa no Rīgas „Austras koks” Laimas Jansones vadībā. Dalībnieces, dažādu profesiju pārstāves, kokles spēli sākušas apgūt pirms trim gadiem, kad dvēseles meklējušas jaunu garīgās izaugsmes ceļu. Lieliski saspēlējušās un sadziedājušās, 7 koklētājas savā pulkā ieaicinājušas arī bundzinieku – ritma meistaru. Kopas dalībnieces galvenokārt spēlē uz  Latgales koklēm, savukārt atraktīvā virtuoze Laima Jansone demonstrēja prasmi uz dažādām koklēm, arī uz unikālas, pasaulē vienīgās basa kokles (pavisam viņai ir astoņas dažādas kokles). Un, kā apliecināja kopas dalībnieces, Laima kokli spēlē gan priecīgos brīžos, gan skumjos un pat tad, kad esot dusmīga, viņa ņemot kokli un dodas mežā izspēlēties. Tieši to – sadraudzēties ar savu instrumentu un mājās uz tā īstenot neiespējamas lietas – mūzikas nodaļas audzēkņiem novēlēja viesmākslinieces, jo arī Laima skolas laikā esot bijusi mazs mūzikas huligāns, kas iemācījusies ne tikai saprasties, bet brīnišķīgi pārvaldīt kokli.

Koncertu apskaņoja Mareks Liepa un Edgars Mežajevs, paldies par atsaucīgo sadarbību. Tieši tāpēc mums ir lielisks pagasts un lieliska skola, jo tajā strādā lieliski cilvēki. Lai sirsnīgā koncerta radītais pacilājums un prieks pavada ikvienu, kam septembris nozīmē jauna gada sākumu! Pīlādzis ir svētībai, pilni koki ogu pareģo bagātīgu gadu, lai tāds tas arī ir!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe
Foto – Andis Bičevskis


Izlaidums 2019

„Puse no uzvaras ir
Vēlēties uzvarēt.”
(Guntars Račs)

Maija pēdējā sestdiena, kad daudzi devās vēlēt Eiroparlamentu, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā iezīmējās ar izlaiduma pasākumu deviņiem jauniešiem. Mākslas nodaļu absolvēja Ieva Rābe, Evelīna Irbīte, Anastasija Jakovļeva, Undīne Dzene, Andris Grāps un Didzis Ostrovskis, savukārt mūzikas nodaļu – Keita Lamberte, Krišs Bičevskis un Ilgonis Vēzis.

Kā atzina gan mākslas nodaļas vadītāja Inta Putniņa-Cīrule, gan mūzikas nodaļas vadītāja Sarmīte Paegle – šī gada absolventiem mācību procesā ir bijis jāizcīna cīņa pašiem ar sevi un savu raksturu, bet tieši tālab, ka bijusi vēlme uzvarēt, viņi ir ieguvuši dokumentālu apliecinājumu savai neatlaidībai un ieguldītajam darbam. Un savukārt šis fakts kļuva par iemeslu ģimenes, radu, draugu un tuvāko sanākšanai. Direktore Vita Ervalde izteica pateicību audzēkņu vecākiem par atbalstu un atsaucību, savukārt Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš atzīmēja direktores ieguldījumu prasmīgā skolas vadīšanā.

Pārsteigumu sagādāja absolventu vecāku uzaicinātais mākslinieks – Arnis Graps, Andra onkulis, izlaidumu noslēdzot ar dzīvespriecīgu priekšnesumu, uz saksofona atskaņojot Aleksandra Ribaka „Fairytale”. Enerģiskā līdzplaudēšana atraktīvajam priekšnesumam ļāva klātesošajiem oficiāli svinīgo noskaņojumu nomainīt pret dzīvespriecīgo līksmi. Smaržās tvanoši ziedu klēpji, skaistas kleitas un izgludināti krekli, priecīgi ļaudis devās uz mājām, lai svinētu dzīvi!

Santa Siliņa