Diena Jūrmalā

14. septembris ir diena, kad neliela grupa Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu devās mācību ekskursijā uz Jūrmalas pilsētu. Nu jau tā ir tradīcija, ka mākslas nodaļas 5. klases audzēkņi, kopā ar labākajiem mūziķiem, brauc smelties jaunus iespaidus savam noslēguma darbam.

Kā pirmo apmeklējām Bulduru dārzkopības skolu. Diena bija izdevusies silta un saulaina. Krāšņā dekoratīvo augu un ziedu kolekcija ir fantastiska. Dažādo formu un krāsu bagātība ir tik plaša, ka katrs var izvēlēties sev tīkamo augu.

Tālāk ceļš veda uz Jūrmalas mākslas skolu. Mūs laipni sagaida skolas direktore Taiga Vaišļa. Jūrmalas mākslas skola ir iekārtojusies vienā ēkā ar tautas teātri. Gaisā valda radošs gars un īpatnēja aura. Šīs telpas skolai atvēlētas pagaidām, bet nākotnē ir cerības apsaimniekot pašiem savu ēku, kurā pašlaik notiek kapitālais remonts un rekonstrukcija. Skolas telpas nelielas, bet visās redzama rosība. Nodarbības sākas no agra rīta un turpinās līdz vēlam vakaram, uzņemot dažāda vecuma bērnus un citus interesentus. Atvadoties mums uzdāvina kalendārus ar audzēkņu darbiem un bukletus.

Dodamies uz Jūrmalas pilsētas izstāžu zāli, kas ir iekārtojusies skaistās un modernās telpās. Izrādās, trešdienās muzejs ir slēgts apmeklētājiem, tomēr mēs neesam vīlušies. Laipnie muzeja darbinieki ir saprotoši un speciāli mums tas tiek atvērts. Pirmo apskatam Jūrmalas vēstures ekspozīciju. Pārsteidz tās modernais iekārtojums. Informācija tiek pasniegta digitalizēti uz ekrāna, attēlojot tā laika notikumus, cilvēkus, ēkas. Klausāmies un skatāmies sēžot uz mīkstām, viegli pārvietojamām mēbelēm. Nākošā zāle sevišķi pārsteidz. Tā ir jūras zemūdens telpa. Šeit savākti tie materiāli, ko apmeklētājiem vēlējusies parādīt jūra. Telpas apgaismojums pieklusināts, radot zemūdens iespaidu. Pie sienām V. Jermolajeva fosforizējošās gleznas, kas pastiprina noslēpumainību. Un ko tik šeit var ieraudzīt! Kuģu atliekas, dažādus priekšmetus, pat kara laika zemūdens mīnu. Kā šīs valstības sargs, pie durvīm stāv ūdenslīdēja skafandrs. Vēl muzejā apskatījām divas izstādes – ukraiņu mākslinieka gleznu izstādi un akvareļu izstādi. Darbi interesanti, sevišķi akvareļi, kas izpildīti ar lielu mīlestību un meistarību.

Beidzot esam nonākuši pie mūsu ceļojuma galvenā mērķa, V Jermolajeva privātās izstāžu zāles. No ārpuses ir gaumīgi sakārtota ēka ar nelielu pagalmiņu. Pretī nāk ļoti patīkams, jau gados kungs, saimnieks V. Jermolajevs. Kad viņš uzzina, ka apmeklētāji ir mākslas skolas audzēkņi, kļūst sevišķi runīgs, uzrunājot mūs par jaunajiem māksliniekiem un atklājot savas gleznošanas tehnikas noslēpumus. Klausāmies ar lielu uzmanību un interesi. V. Jermolajevs izstrādājis savu unikālu gleznošanas tehniku, kurā tiek pielietotas fosforizējošās krāsas. Jau 25 gadus viņš strādā šajā tehnikā, pastāvīgi pilnveidojot to un sasniedzot iespaidīgus rezultātus. Kad tiekam ievesti nelielā zālē, mūsu skatam paveras apburoša aina. Telpā valda krēsla. Apgaismojums ir tikai gleznām, kas pastāvīgi mainās. Skan pieklusināta mūzika. To, ko mēs redzējām, aprakstīt nav iespējams, to vajag redzēt. Mūsu acu priekšā notiek brīnišķīgas pārvērtības. Mainoties apgaismojumam, mainās gan krāsa, gan pati gleznas kompozīcija. Māju logos iedegas ugunis, rudens ainava pēkšņi kļūst par ziemas. Kolorīts ļoti smalks, glezniecisks. Mūsu audzēkņi bija burtiski apburti un ilgi negribēja iet projām. Atvēlēto 20 minūšu vietā uzturējāmies daudz ilgāk, bet arī mākslinieks nesteidzināja, ļaujot izbaudīt šo krāsu simfoniju.

Pilni brīnišķīgu iespaidu dodamies apmeklēt Jūrmalas pilsētas Mežaparku. Šeit iekārtotas dažādas atrakcijas, kas bērniem ir par brīvu. Padomāts arī par bērnu drošību. Segums zem atrakcijām no atsperīga, mīksta materiāla. Kāpām arī skatu tornī. Putna lidojumā, virs koku galotnēm, paveras brīnišķīgs skats ar jūru tālumā.

Nu pienācis laiks doties uz jūru. Tā mūs sagaida rāmi viļņojoties. Grandioza ūdens stihija, tā apbur ar savu varenību un krāšņumu. Ejam gar jūras krastu baudot silto laiku un jūras klātbūtni. Noguruši un laimīgi atgriežamies Madlienā. Bagātīga iespaidiem pilna diena. Piedzīvojums, kas ilgi paliks atmiņā.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotāja Skaidrīte Krīgere


1. septembris – svētku diena

Karstā vasara un līdz ar to arī vasaras brīvdienas ir jau pagājušas. Par to liecina sārtās pīlādžogas, krāšņie rudens ziedi un rudenīgās lietus lāses. Uzsākot jauno 21. mācību gadu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā, arī mēs skolotāji, audzēkņi un vecāki 1. septembra pēcpusdienā atkal pulcējāmies visi kopā. Šī patiešām bija īsta svētku diena. Skolā no jauna mācības uzsāka 36 audzēkņi: 18 mūzikas nodaļā un 18 mākslas nodaļā no Madlienas, Ķeipenes, Meņģeles, Taurupes, Mazozoliem, Krapes un Lēdmanes pagastiem. Tas liecina par to, ka mūzikas un mākslas skola šajā novadā patiešām ir vajadzīga. Skolā pavisam kopā mācīsies 117 audzēkņi profesionālās ievirzes izglītības programmās: 61 mūzikas nodaļā un 56 mākslas nodaļā. Ar audzēkņiem strādās tie paši 16 skolotāji un 4 tehniskie darbinieki.

Man ir prieks, ka šogad audzēkņus jaunā korpusa 2. stāvā varam sagaidīt izremontētās telpās. Te jāsaka liels paldies Ogres novada pašvaldībai par piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī mākslas nodaļas skolotājiem, īpaši Edītei Lasei un Andim Bičevskim un meistariem Guntaram Vilnītim un Leonam Meinardam par krāsainajām „mājokļa pārvērtībām” skolas telpās.

Atšķirībā no iepriekšējā mācību gada, jau ar 1. septembri mācības varam uzsākt pēc pilnas mācību programmas. Kultūras ministrijas nepietiekošo finansējumu šobrīd aizpildām ar pašvaldības un vecāku līdzfinansējumu. Mūzikas nodaļā papildus mūzikas teorijas un instrumenta spēles stundām bērni varēs nodarboties ar kolektīvo muzicēšanu, bet mākslas nodaļā bez gleznošanas, zīmēšanas, kompozīcijas, veidošanas, mūzikas valodas pamatiem bērni apgūs darbu dažādos materiālos un šogad paplašināts arī piedāvātais tehniku klāsts.

Svētku reizē bijām sagādājuši muzikālu pārsteigumu. Šis instruments vēl nekad nebija skanējis mūsu skolā un varbūt daudzi to pirmo reizi dzirdēja kā soloinstrumentu. Mums muzicēja arfiste Dagnija Zilgalve. Šis maigais un reizē zāli piepildošais stīgu skanējums lika sajūsmināties par sarežģīto, taču burvīgo arfas spēli.

1. septembrī mēs sveicām audzēkņus, sākot ar 2. klasi, ar Atzinības rakstu par nopelniem iepriekšējā mācību gadā – par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo darbību un izteicām pateicību šo audzēkņu vecākiem. Par pavasara pusē un vasaras zaļajā praksē padarīto pastāstīja direktora vietniece mākslas nodaļā Inta Putniņa Cīrule, bet ar jaunumiem mūzikas nodaļā iepazīstināja direktora vietniece Sarmīte Paegle. Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš sveica audzēkņus un skolotājus, novēlot izturību un radošu garu.

Nesen uzzinājām, ka mūsu skolas šī gada absolvente Sanda Eglīte iestājusies Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolā un turpinās apgūt klavierspēli, bet savukārt mūsu absolvente Zane Jankuna pēc minētās skolas beigšanas iestājusies Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā Vokālajā nodaļā. Ir patiess prieks, ka skola turpina sagatavot gan mūzikas un mākslas mīļotājus, gan profesionāļus, dodot ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē.

Skolotājai Intai Putniņai Cīrulei radās brīnišķīga ideja mūsu skolai vajag savu himnu. Ja radusies ideja, tad atrodas arī dziesma, kuras teksts ir tik atbilstošs mūsu skolai – tā ir Ulda Marhilēviča dziesma ar Guntara Rača vārdiem „Tikai tā”. Un, ja ir dziesma, tad radās arī Madlienas raibais koris. Raibais tādēļ, ka kopā dziedāja Madlienas pārvaldes vadītājs, mūziķi un mākslinieki, skolotāji, vecāki un audzēkņi. Lai arī šajā mācību gadā mūsu visu kopīgais darbs saskan tikpat pārliecinoši kā vienojošā kopdziesma!

Vita Ervalde