Aizvadītā mācību gada aktivitātes mākslas nodaļā

Tuvojas mācību gada noslēgums. Aizvadīti astoņi mēneši saspringta mācību darba. Šis ir laiks, kad varam atskatīties uz padarīto un novērtēt panākumus, iezīmēt jaunus plānus. Aizvadītais gads izcēlās ar īpaši lielu aktivitāti. Ierīkotas vairākas izstādes:

• Pirmais septembris – audzēkņu darbu izstāde skolas vestibilā, zāles noformējums.

• 23. novembris – izstāde Madlienas pagasta bibliotēkā. Audzēkņu vasaras prakses darbi.

• Pagasta pārvaldes ēkā 5. klases audzēkņu noslēguma darbu izstāde.

• Laikā no 17. novembra līdz 18. decembrim 10 mūsu skolas audzēkņi no 5. un 4. klases piedalījās starptautiskajā bērnu un jauniešu darbu izstādē Ogrē.

• Iesākot jauno 2011 gadu, janvāra mēnesī, ierīkota izstāde ,,Daba un fantāzijas” Madlienas pagasta bibliotēkā.

• Ar šo gadu ieviesta jauna tradīcija, audzēkņu labāko darbu izvietošana Madlienas pagasta pārvaldes un ārstu prakses telpās.

• Janvārī Madlienas kultūras namā ierīkota 1. klases audzēkņu izstāde.

• Trešais aprīlis – Madlienas kultūras namā esošā izstāde tiek nomainīta ar 3. klases audzēkņu darbiem. Bibliotēkā esošo izstādi nomaina 1. klases audzēkņu darbi. Svarīgs notikums, mākslas nodaļas audzēkņiem bija piedalīšanās Valsts konkursā ,,Gleznošana” oktobra mēnesī un ,,Zīmēšana” marta mēnesī. Konkursu tēma ,,Klusā daba”. Šajos konkursos audzēkņi startēja pa vienam dalībniekam dažādās vecuma grupās un kaut mēs neieguvām godalgotās vietas, kopumā mūsu audzēkņu sasniegumi bija ļoti labi Konkursā piedalījās apmēram 70 Mākslas skolas Piedalījāmies arī starptautiskajos konkursos:

• 17. novembris: 12 audzēkņi no 4. un 5. klases piedalījās starptautiskā konkursā ,,Es dzīvoju pie jūras’’. Saņemts atzinības raksts.

• 31. marts: dalība starptautiskajā konkursā ,,Dažāda pasaule”. Piedalījās 1. un 4. klases audzēkņi. Konkursa rezultātus gaidām maija mēnesī.

• 15. aprīlis – starptautiskais konkurss ,,Sauleskrasts”. Notikušas arī citas nozīmīgas aktivitātes:

• 14. septembris – 5. klases audzēkņi, kopā ar mūzikas nodaļas audzēkņiem devās ekskursijā uz Jūrmalas pilsētu, kur apmeklēja Jūrmalas pilsētas nozīmīgākās vietas un izstādes.

• 11. novembrī grupa mākslas nodaļas audzēkņu piedalījās atceres pasākumā veltītā izcilā mākslinieka Kārļa Hūna piemiņai Madlienas kapos. Tika iedegtas svecītes un ar klusuma brīdi godināta dižā mūsu novada mākslinieka piemiņa.

• 24. novembris – apmeklējām tekstilmākslas izstādi Madlienas kultūras namā. Šajā izstādē piedalījās arī mūsu nodaļas skolotāja Edīte Lase.

• 10. decembris – 2. klases audzēkņi piedalījās labdarības akcijā, kuru organizēja centrs ,,Eurika”. No audzēkņu darbiem tika veidotas apsveikuma kartiņas un pret ziedojumiem piedāvātas firmām. Iegūtie līdzekļi izmantoti reanimācijas aparātu ieguvei bērnu klīniskajai slimnīcai. Ne mazāk aktīvi šajā mācību gadā bija nodaļas skolotāji. Apmeklēti vairāki kvalifikācijas celšanas kursi dažādos priekšmetos. 27. novembrī piedalījāmies mūzikas nodaļas rīkotajā akordeonistu konkursā, izgatavojot 100 piemiņas suvenīrus – atstarotājus. Sagaidot jauno 2011. gadu, izgatavoti interesanti apsveikumi. Gandrīz visi skolotāji piedalījās Eiropas Savienības finansētajā projektā ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība”, apliecinot sevi 2. un 3. kategorijā. Mācību gads nav beidzies, priekšā vēl saspringts darbs. Maija mēnesī paredzēta vēl viena audzēkņu labāko darbu izstāde Madlienas kultūras namā. Piedalīšanās konkursā ,,Iekāp Rīgas mākslā”. Piektās klases audzēkņu noslēguma darbu aizstāvēšana. Ceram sagaidīt jaunus, interesantus darbus.

Mākslas nodaļas skolotāja Skaidrīte Krīgere


Jauno mūziķu konkursu pieredze

2011.gada pavasaris Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas dzīvē norit piedaloties konkursos un aktīvā koncertdarbībā.

Jau janvārī flautas klases audzēknes Kitija Balode un Gerda Sedoja (viņu skolotājs Juris Gailītis, koncertmeistare Ilva Kaulača), kā arī saksofona klases audzēkņi Henrijs Augšpuls un Rihards Ozoliņš (viņu skolotājs Andis Bičevskis, koncertmeistare Sarmīte Paegle) piedalījās XVI Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā. Katrai instrumentu grupai konkursā bija jāatskaņo obligātais – igauņu komponista skaņdarbs un viens vai vairāki skaņdarbi pēc izvēles. Taču jau februārī 6. saksofona klases audzēknis Rihards Ozoliņš (skolotājs Andis Bičevskis, koncertmeistare Sarmīte Paegle) jau ar citu programmu startēja VII Starptautiskajā jauno saksofonistu konkursā “SAXOPHONIA 2011” Rīgā. Rihardam bija jāuzstājas uz Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas lielās skatuves. Gan aiz cieņas pret šo skatuvi, gan aiz atbildības, pārstāvot skolu, Riharda sniegums patiešām bija lielisks. Jānovēl, lai tā nākotnē būtu arī Riharda mācību iestādes skatuve.

Martā sarosījās mūsu jaunāko klašu audzēkņi. Pēc diezgan ilgstoša slimošanas perioda, 5.martā 1.-3.klašu koris skolotājas – diriģentes Jutas Isates vadībā (koncertmeistare Vita Ervalde) piedalījās II Latvijas profesionālās ievirzes skolu koru un vokālo ansambļu konkursā „Lai skan!”. Lai gan mūsu skolā nav kora klase ar individuālām vokālajām nodarbībām, koris darbojas jau otro gadu vienu stundu nedēļā. Korī dzied audzēkņi no vairākiem apkārtējiem pagastiem. Sarodoties uz izbraukšanas vietu Madlienā, daudzi stāstīja par neparasto dabas parādību – sniega bumbām, kuras vēlis stiprais vējš. Lielākā dziedātāju daļa ir pirmklasnieki, tomēr koris atskaņoja 3 divbalsīgas dziesmas. Konkurss notikā Rīgā, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. Bijām ļoti apmierināti ar konkursa organizāciju. Lai gan akadēmijā atradās ap tūkstotis bērnu, to gandrīz nevarēja manīt, jo katram korim atrašānās akadēmijā tika precīzi saplānota, atlika tikai ievērot šo grafiku. Vispirms pusdienas kafejnīcā „Pusbalss”, mēģinājums Ērģeļu zālē, sagatavošanās konkursam, atelpa pirms konkursa „klusajā telpā”, un visbeidzot pats atbildīgākais brīdis – uzstāšanās konkursā Mūzikas akadēmijas profesoru un pasniedzēju priekšā. Bērni centās, cik varēja, taču lielais satraukums neļāva dziedāt tik brīvi un atraisīti kā parasti. Pēc konkursa devāmies pāri ielai uz Dabas muzeju, kur iepazināmies ar ekspozīciju par Baltijas jūru. Tajā uzzinājām daudz ko jaunu par jūru, smiltīm, dzīvniekiem, putniem, zivīm un augiem. Bērniem patika ar magnētu palīdzību veidot savu smilšu taciņu, ar vēju – smilšu kāpu, mikroskopā pētīt smilšu satāvu, akmentiņus, gliemežvākus, noskatīties multiplikācijas filmu par lasi. Pēc šīs relaksācijas atgriezāmies Mūzikas akadēmijā un noklausījāmies katras konkursa grupas uzvarētāju „cīņu” par Grand Prix balvu iespēju piedalīties koru konkursā Spānijā. Domāju, ka mūsu bērniem tā bija milzīga pieredze, ne tikai pašiem uzstāties, bet dzirdēt labākos Latvijas mūzikas skolu korus, sajust konkursa spriedzi un priecāties līdzi konkursa uzvarētājiem – Valmieras mūzikas skolas korim. Mūsu koris saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā un, kā teica žūrijas komisijas pārstāvis Arvīds Platpers – es apbrīnoju tos skolotājus, kas tiek galā ar mūsdienu bērniem, kā arī sevišķi liels paldies par to, ka koros dzied arī zēni. Savukārt es gribu pateikties audzēkņu vecākiem Ivetai Mežajevai, Antrai Bogdanovai un Andim Bičevskim, kas palīdzēja sapost un pieskatīt mazos dziedātājus. Paldies arī autobusa šoferītim Ojāram Bērziņam par nozudēto mantu atrašanu.

Kā jau rakstīja žurnālists Andris Upenieks „Ogres Vēstīs”, īpašs notikums mūsu skolas dzīvē ir 5. akordeona klases audzēkņu Lauras Zelčānes un Ērika Račika (viņu skolotāja Natālija Čuriļina) 18.martā iegūtā 1.vieta un saņemtais kauss XI Starptautiskajā akordeonistu ansambļu konkursā Limbažos. Konkursā piedalījās akordeonistu ansambļi no Latvijas, Moldovas, Vācijas, Lietuvas. Arī žūrija bija starptautiska – no Igaunijas, Krievijas un Latvijas. Mūsu audzēkņi izlozēja pēdējo uzstāšanās kārtas numuru, kas nelikās iepriecinoši. Konkursos grūti startēt pašam pirmajam un pēdējam. Taču mūsu audzēkņi godam izturēja šo gaidīšanas spriedzi, nospēlēja programmu muzikāli, tehniski un ar slavējamu ansamblisku izjūtu. Jau aplausi liecināja, ka ne es vienīgā atbalstu savējos. Skolotāja Natālija Čuriļina bērnos ieguldījusi milzīgu darbu, lai nevis pa vienam, bet abi kopā saspēlētu kā viens. Dalībnieki no Vācijas demonstrēja baltu perlamutra akordeonu, akordeonu ar melnu klaviatūru – zilām, melnām un sarkanām svītrām. Izrādās, ka konkursā būtiskāka par instrumenta kvalitāti ir muzikālā un tehniskā varēšana. Bijām ļoti priecīgi, ka Grand Prix balvu – lielo kausu saņēma mūsu draugi no Kelmes, kas spēlēja Kelmes un Šauļu mūzikas skolu apvienotajā ansamblī.

Vēl neesam beiguši priecāties par uzvaru Limbažos, kad jau 30. un 31.martā skolotāja Natālija Čuriļina ar 3. akordeona klases audzēkni Ernestu Valtu Circeni piedalījās Starptautiskajā jauno akordeonistu konkursā „KAUNAS SONORUM” Kauņā, Lietuvā.

Šo gadu uzsākām ar devīzi: galvenais – piedalīties, nepalikt mājās. Gluži tāpat kā anekdotē par loterijas biļeti, lai vinnētu, loterijas biļete vispirms jānopērk. Lai uzvarētu, konkursā ir jāpiedalās. Arī nākošie divi mēneši būs konkursiem bagāti. Atliek novēlē godam turēties arī turpmāk.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


Svarīgākais mūzikas un mākslas skolā 2010. gadā

2010.gads mūsu skolā ir iedalāms trīs posmos. 2009./2010. mācību gada 2. semestris, vasara un 2010./2011. mācību gada 1.semestris.

Pirmais posms skolas mācību procesā ienesa lielāku stabilitāti, jo ar februāra mēnesi varējām atsākt īstenot pilnu mācību programmu. Skolas 20 gadu jubilejas ietvaros audzēkņi piedalījās koncertos un izstādēs, kuras rīkojām 7 apkārtējās skolās, no kurām pie mums brauc mācīties audzēkņi. Neizpalika arī mākslas nodaļas dalība Valsts konkursā.

Vasara pagāja veicot remontdarbus skolas telpās. Pateicoties Ogres novada pašvaldības piešķirtajai naudas summai Ls 4894, skolas gaitenim nomainīta grīda, veikts kosmētiskais remonts kāpņutelpās un vestibilā, kā arī 2 klašu telpās.

Prieks bija par to, ka 1.septembri skolā uzsāka 38 jauni audzēkņi. Liels bija izaicinājums un gandarījums par paveikto, rīkojot skolā Latvijas mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursu. Konkursā veicās arī pašmāju abiem kolektīviem, iegūstot 2. vietu.

Ir rīkoti vairāki koncerti un izstādes skolā. Esam piedalījušies vairākos Latvijas mākslas konkursos un izstādēs, suminājuši šī gada labākos skolotājus Skaidrīti Krīgeri un Dimitriju Grozovu. Kopumā 2010. gadu var vērtēt kā veiksmīgu, jo viss iecerētais ir sasniegts. Atliek īstenot 2011. gadā ieplānoto. Panākumiem, pienākumiem, iznākumiem un ienākumiem bagātu Jauno gadu!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde