kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

2011.gada pavasaris Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas dzīvē norit piedaloties konkursos un aktīvā koncertdarbībā.

Jau janvārī flautas klases audzēknes Kitija Balode un Gerda Sedoja (viņu skolotājs Juris Gailītis, koncertmeistare Ilva Kaulača), kā arī saksofona klases audzēkņi Henrijs Augšpuls un Rihards Ozoliņš (viņu skolotājs Andis Bičevskis, koncertmeistare Sarmīte Paegle) piedalījās XVI Latvijas mūzikas skolu Pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā Rīgā. Katrai instrumentu grupai konkursā bija jāatskaņo obligātais – igauņu komponista skaņdarbs un viens vai vairāki skaņdarbi pēc izvēles. Taču jau februārī 6. saksofona klases audzēknis Rihards Ozoliņš (skolotājs Andis Bičevskis, koncertmeistare Sarmīte Paegle) jau ar citu programmu startēja VII Starptautiskajā jauno saksofonistu konkursā “SAXOPHONIA 2011” Rīgā. Rihardam bija jāuzstājas uz Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas lielās skatuves. Gan aiz cieņas pret šo skatuvi, gan aiz atbildības, pārstāvot skolu, Riharda sniegums patiešām bija lielisks. Jānovēl, lai tā nākotnē būtu arī Riharda mācību iestādes skatuve.

Martā sarosījās mūsu jaunāko klašu audzēkņi. Pēc diezgan ilgstoša slimošanas perioda, 5.martā 1.-3.klašu koris skolotājas – diriģentes Jutas Isates vadībā (koncertmeistare Vita Ervalde) piedalījās II Latvijas profesionālās ievirzes skolu koru un vokālo ansambļu konkursā „Lai skan!”. Lai gan mūsu skolā nav kora klase ar individuālām vokālajām nodarbībām, koris darbojas jau otro gadu vienu stundu nedēļā. Korī dzied audzēkņi no vairākiem apkārtējiem pagastiem. Sarodoties uz izbraukšanas vietu Madlienā, daudzi stāstīja par neparasto dabas parādību – sniega bumbām, kuras vēlis stiprais vējš. Lielākā dziedātāju daļa ir pirmklasnieki, tomēr koris atskaņoja 3 divbalsīgas dziesmas. Konkurss notikā Rīgā, Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijā. Bijām ļoti apmierināti ar konkursa organizāciju. Lai gan akadēmijā atradās ap tūkstotis bērnu, to gandrīz nevarēja manīt, jo katram korim atrašānās akadēmijā tika precīzi saplānota, atlika tikai ievērot šo grafiku. Vispirms pusdienas kafejnīcā „Pusbalss”, mēģinājums Ērģeļu zālē, sagatavošanās konkursam, atelpa pirms konkursa „klusajā telpā”, un visbeidzot pats atbildīgākais brīdis – uzstāšanās konkursā Mūzikas akadēmijas profesoru un pasniedzēju priekšā. Bērni centās, cik varēja, taču lielais satraukums neļāva dziedāt tik brīvi un atraisīti kā parasti. Pēc konkursa devāmies pāri ielai uz Dabas muzeju, kur iepazināmies ar ekspozīciju par Baltijas jūru. Tajā uzzinājām daudz ko jaunu par jūru, smiltīm, dzīvniekiem, putniem, zivīm un augiem. Bērniem patika ar magnētu palīdzību veidot savu smilšu taciņu, ar vēju – smilšu kāpu, mikroskopā pētīt smilšu satāvu, akmentiņus, gliemežvākus, noskatīties multiplikācijas filmu par lasi. Pēc šīs relaksācijas atgriezāmies Mūzikas akadēmijā un noklausījāmies katras konkursa grupas uzvarētāju „cīņu” par Grand Prix balvu iespēju piedalīties koru konkursā Spānijā. Domāju, ka mūsu bērniem tā bija milzīga pieredze, ne tikai pašiem uzstāties, bet dzirdēt labākos Latvijas mūzikas skolu korus, sajust konkursa spriedzi un priecāties līdzi konkursa uzvarētājiem – Valmieras mūzikas skolas korim. Mūsu koris saņēma pateicību par piedalīšanos konkursā un, kā teica žūrijas komisijas pārstāvis Arvīds Platpers – es apbrīnoju tos skolotājus, kas tiek galā ar mūsdienu bērniem, kā arī sevišķi liels paldies par to, ka koros dzied arī zēni. Savukārt es gribu pateikties audzēkņu vecākiem Ivetai Mežajevai, Antrai Bogdanovai un Andim Bičevskim, kas palīdzēja sapost un pieskatīt mazos dziedātājus. Paldies arī autobusa šoferītim Ojāram Bērziņam par nozudēto mantu atrašanu.

Kā jau rakstīja žurnālists Andris Upenieks „Ogres Vēstīs”, īpašs notikums mūsu skolas dzīvē ir 5. akordeona klases audzēkņu Lauras Zelčānes un Ērika Račika (viņu skolotāja Natālija Čuriļina) 18.martā iegūtā 1.vieta un saņemtais kauss XI Starptautiskajā akordeonistu ansambļu konkursā Limbažos. Konkursā piedalījās akordeonistu ansambļi no Latvijas, Moldovas, Vācijas, Lietuvas. Arī žūrija bija starptautiska – no Igaunijas, Krievijas un Latvijas. Mūsu audzēkņi izlozēja pēdējo uzstāšanās kārtas numuru, kas nelikās iepriecinoši. Konkursos grūti startēt pašam pirmajam un pēdējam. Taču mūsu audzēkņi godam izturēja šo gaidīšanas spriedzi, nospēlēja programmu muzikāli, tehniski un ar slavējamu ansamblisku izjūtu. Jau aplausi liecināja, ka ne es vienīgā atbalstu savējos. Skolotāja Natālija Čuriļina bērnos ieguldījusi milzīgu darbu, lai nevis pa vienam, bet abi kopā saspēlētu kā viens. Dalībnieki no Vācijas demonstrēja baltu perlamutra akordeonu, akordeonu ar melnu klaviatūru – zilām, melnām un sarkanām svītrām. Izrādās, ka konkursā būtiskāka par instrumenta kvalitāti ir muzikālā un tehniskā varēšana. Bijām ļoti priecīgi, ka Grand Prix balvu – lielo kausu saņēma mūsu draugi no Kelmes, kas spēlēja Kelmes un Šauļu mūzikas skolu apvienotajā ansamblī.

Vēl neesam beiguši priecāties par uzvaru Limbažos, kad jau 30. un 31.martā skolotāja Natālija Čuriļina ar 3. akordeona klases audzēkni Ernestu Valtu Circeni piedalījās Starptautiskajā jauno akordeonistu konkursā „KAUNAS SONORUM” Kauņā, Lietuvā.

Šo gadu uzsākām ar devīzi: galvenais – piedalīties, nepalikt mājās. Gluži tāpat kā anekdotē par loterijas biļeti, lai vinnētu, loterijas biļete vispirms jānopērk. Lai uzvarētu, konkursā ir jāpiedalās. Arī nākošie divi mēneši būs konkursiem bagāti. Atliek novēlē godam turēties arī turpmāk.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


2010.gads mūsu skolā ir iedalāms trīs posmos. 2009./2010. mācību gada 2. semestris, vasara un 2010./2011. mācību gada 1.semestris.

Pirmais posms skolas mācību procesā ienesa lielāku stabilitāti, jo ar februāra mēnesi varējām atsākt īstenot pilnu mācību programmu. Skolas 20 gadu jubilejas ietvaros audzēkņi piedalījās koncertos un izstādēs, kuras rīkojām 7 apkārtējās skolās, no kurām pie mums brauc mācīties audzēkņi. Neizpalika arī mākslas nodaļas dalība Valsts konkursā.

Vasara pagāja veicot remontdarbus skolas telpās. Pateicoties Ogres novada pašvaldības piešķirtajai naudas summai Ls 4894, skolas gaitenim nomainīta grīda, veikts kosmētiskais remonts kāpņutelpās un vestibilā, kā arī 2 klašu telpās.

Prieks bija par to, ka 1.septembri skolā uzsāka 38 jauni audzēkņi. Liels bija izaicinājums un gandarījums par paveikto, rīkojot skolā Latvijas mūzikas skolu audzēkņu akordeonu ansambļu un kameransambļu konkursu. Konkursā veicās arī pašmāju abiem kolektīviem, iegūstot 2. vietu.

Ir rīkoti vairāki koncerti un izstādes skolā. Esam piedalījušies vairākos Latvijas mākslas konkursos un izstādēs, suminājuši šī gada labākos skolotājus Skaidrīti Krīgeri un Dimitriju Grozovu. Kopumā 2010. gadu var vērtēt kā veiksmīgu, jo viss iecerētais ir sasniegts. Atliek īstenot 2011. gadā ieplānoto. Panākumiem, pienākumiem, iznākumiem un ienākumiem bagātu Jauno gadu!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


14. septembris ir diena, kad neliela grupa Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu devās mācību ekskursijā uz Jūrmalas pilsētu. Nu jau tā ir tradīcija, ka mākslas nodaļas 5. klases audzēkņi, kopā ar labākajiem mūziķiem, brauc smelties jaunus iespaidus savam noslēguma darbam.

Kā pirmo apmeklējām Bulduru dārzkopības skolu. Diena bija izdevusies silta un saulaina. Krāšņā dekoratīvo augu un ziedu kolekcija ir fantastiska. Dažādo formu un krāsu bagātība ir tik plaša, ka katrs var izvēlēties sev tīkamo augu.

Tālāk ceļš veda uz Jūrmalas mākslas skolu. Mūs laipni sagaida skolas direktore Taiga Vaišļa. Jūrmalas mākslas skola ir iekārtojusies vienā ēkā ar tautas teātri. Gaisā valda radošs gars un īpatnēja aura. Šīs telpas skolai atvēlētas pagaidām, bet nākotnē ir cerības apsaimniekot pašiem savu ēku, kurā pašlaik notiek kapitālais remonts un rekonstrukcija. Skolas telpas nelielas, bet visās redzama rosība. Nodarbības sākas no agra rīta un turpinās līdz vēlam vakaram, uzņemot dažāda vecuma bērnus un citus interesentus. Atvadoties mums uzdāvina kalendārus ar audzēkņu darbiem un bukletus.

Dodamies uz Jūrmalas pilsētas izstāžu zāli, kas ir iekārtojusies skaistās un modernās telpās. Izrādās, trešdienās muzejs ir slēgts apmeklētājiem, tomēr mēs neesam vīlušies. Laipnie muzeja darbinieki ir saprotoši un speciāli mums tas tiek atvērts. Pirmo apskatam Jūrmalas vēstures ekspozīciju. Pārsteidz tās modernais iekārtojums. Informācija tiek pasniegta digitalizēti uz ekrāna, attēlojot tā laika notikumus, cilvēkus, ēkas. Klausāmies un skatāmies sēžot uz mīkstām, viegli pārvietojamām mēbelēm. Nākošā zāle sevišķi pārsteidz. Tā ir jūras zemūdens telpa. Šeit savākti tie materiāli, ko apmeklētājiem vēlējusies parādīt jūra. Telpas apgaismojums pieklusināts, radot zemūdens iespaidu. Pie sienām V. Jermolajeva fosforizējošās gleznas, kas pastiprina noslēpumainību. Un ko tik šeit var ieraudzīt! Kuģu atliekas, dažādus priekšmetus, pat kara laika zemūdens mīnu. Kā šīs valstības sargs, pie durvīm stāv ūdenslīdēja skafandrs. Vēl muzejā apskatījām divas izstādes – ukraiņu mākslinieka gleznu izstādi un akvareļu izstādi. Darbi interesanti, sevišķi akvareļi, kas izpildīti ar lielu mīlestību un meistarību.

Beidzot esam nonākuši pie mūsu ceļojuma galvenā mērķa, V Jermolajeva privātās izstāžu zāles. No ārpuses ir gaumīgi sakārtota ēka ar nelielu pagalmiņu. Pretī nāk ļoti patīkams, jau gados kungs, saimnieks V. Jermolajevs. Kad viņš uzzina, ka apmeklētāji ir mākslas skolas audzēkņi, kļūst sevišķi runīgs, uzrunājot mūs par jaunajiem māksliniekiem un atklājot savas gleznošanas tehnikas noslēpumus. Klausāmies ar lielu uzmanību un interesi. V. Jermolajevs izstrādājis savu unikālu gleznošanas tehniku, kurā tiek pielietotas fosforizējošās krāsas. Jau 25 gadus viņš strādā šajā tehnikā, pastāvīgi pilnveidojot to un sasniedzot iespaidīgus rezultātus. Kad tiekam ievesti nelielā zālē, mūsu skatam paveras apburoša aina. Telpā valda krēsla. Apgaismojums ir tikai gleznām, kas pastāvīgi mainās. Skan pieklusināta mūzika. To, ko mēs redzējām, aprakstīt nav iespējams, to vajag redzēt. Mūsu acu priekšā notiek brīnišķīgas pārvērtības. Mainoties apgaismojumam, mainās gan krāsa, gan pati gleznas kompozīcija. Māju logos iedegas ugunis, rudens ainava pēkšņi kļūst par ziemas. Kolorīts ļoti smalks, glezniecisks. Mūsu audzēkņi bija burtiski apburti un ilgi negribēja iet projām. Atvēlēto 20 minūšu vietā uzturējāmies daudz ilgāk, bet arī mākslinieks nesteidzināja, ļaujot izbaudīt šo krāsu simfoniju.

Pilni brīnišķīgu iespaidu dodamies apmeklēt Jūrmalas pilsētas Mežaparku. Šeit iekārtotas dažādas atrakcijas, kas bērniem ir par brīvu. Padomāts arī par bērnu drošību. Segums zem atrakcijām no atsperīga, mīksta materiāla. Kāpām arī skatu tornī. Putna lidojumā, virs koku galotnēm, paveras brīnišķīgs skats ar jūru tālumā.

Nu pienācis laiks doties uz jūru. Tā mūs sagaida rāmi viļņojoties. Grandioza ūdens stihija, tā apbur ar savu varenību un krāšņumu. Ejam gar jūras krastu baudot silto laiku un jūras klātbūtni. Noguruši un laimīgi atgriežamies Madlienā. Bagātīga iespaidiem pilna diena. Piedzīvojums, kas ilgi paliks atmiņā.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotāja Skaidrīte Krīgere