kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

Par to, ka vasara ir pagājusi liecina ne tikai kalendārs ar skaistu, zīmīgu un aicinošu datumu „1.septembris”, bet arī daba ar krāšņajām dālijām, asterēm, gladiolām, skumjajām lietus lāsēm un rudenīgo vēju. Daba ir īstais mākslinieks un komponists. Mums tikai jāiemācās saskatīt un saklausīt, ko tā radījusi. Nav skaistāku krāsu kā saulrietā, rudens ziedu un lapu krāšņumā. Kas vēl tā prot radīt noskaņu, kā rudenīgā vēja dziesma? Ja smelsimies dabas skaistumā, izdzīvosim sevī radušās noskaņas un emocijas, tad arī paši spēsim radīt ko skaistu, nebijušu gan mūzikā, gan mākslā.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 1. septembrī tikāmies pedagogi, audzēkņi un vecāki, lai uzsāktu 2011./2012.mācību gadu. Savā apsveikuma runā, uzsverot skolas nozīmi bērnu talantu pilnveidošanā un ar daudz laba vēlējumiem, mūs sveica Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Ojārs Atslēdziņš. Svinīgajā mācību gada iesākumā sveicam 31 audzēkni ar Atzinības rakstu par nopelniem iepriekšējā mācību gadā – par labām un teicamām sekmēm mācībās un radošo darbību, kā arī pasniedzām Pateicību šo audzēkņu vecākiem. Ja visos koncertos parasti muzicējam paši, tad 1. septembrī ir tradīcija, ka uzaicinām profesionālus mūziķus koncertēt pie sevis. Šogad mūsu svinīgo pasākumu kuplināja brīnišķīgs kameransamblis – vijolniece Viktorija Ivanova, nu jau bijusī mūsu skolas skolotāja, klarnetists Rūdolfs Putāns, kuru daudzi pazīst arī kā klavieru skaņotāju un koncertmeistare Gunta Trasūne. Starp daudziem populāriem skaņdarbiem audzēkņiem bija iespēja dzirdēt komponistes Vinetas Līces skaņdarbu „Monologs melanholiskā noskaņā”. Ar šo mācību gadu komponiste Vineta Līce ir mūsu skolas mūzikas teorijas priekšmetu skolotāja. Darbu mūsu skolā uzsāk arī vijolniece Katrīna Eglona un kora diriģente Ineta Balode. Šogad mācības 1.klasē uzsāks 8 audzēkņi mākslas nodaļā un 6 audzēkņi mūzikas nodaļā. Pavisam kopā profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūs 101 audzēknis. Interešu izglītības programmas apgūs 22 audzēkņi. Šie skaitļi ir uz 1.septembri, taču joprojām vēl turpinām uzņemt audzēkņus gan profesionālās ievirzes izglītības programmās „Vizuāli plastiskā māksla”, „Mūzika”, apgūstot kāda instrumenta spēli – flautu, saksofonu, klavieres, akordeonu un vijoli, gan interešu izglītības programmās „Studija”, „Mazā mākslas skoliņa” un „Mazā mūzikas skoliņa”, jo rudens ir tas laiks, kad bērni un vecāki izvēlas ar ko bērnam saturīgi un izglītojoši aizpildīt brīvo laiku un kā attīstīt viņa talantus.

Par to, cik konkursos piedalījāmies iepriekšējā mācību gadā un kādi bija rezultāti, esam jau informējuši avīzē „Madlienas Vēstis”. Taču daži konkursi norisinājās, vai tika vērtēti vasarā. Arī par šo konkursu rezultātiem ir milzīgs prieks un lepnums. Mēs sveicām Tinci Mūrnieci par iegūto 3.vietu 5.starptautiskajā bērnu un jauniešu vizuālās mākslas konkursā „Saules krasts – Atklājums”, kā arī Alisi Dātavu par iegūto Atzinību šajā konkursā. Viņu skolotāja – Vineta Kazeka. Mūsu skolas audzēkņi saņēmuši Pateicību par dalību 2. starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā „Dzīvnieki manā zemē”. Paldies skolotājām Skaidrītei Krīgerei un Intai Putniņai Cīrulei. Vasaras prakses laikā skolotājas Edītes Lases vadībā 1. klases un 4.klases audzēkņi veidoja lielus tekstilmākslas darbus, ar kuriem piedalījās Rīgas 810.gadu jubilejas ietvaros rīkotajā izstādē festivālā „Rīgas tekstilmozaīka 2011”. 1.klases 9 audzēkņi pinuma tehnikā izveidoja darbu ar nosaukumu „Melna čūska miltus mala vidū jūras uz akmeņa”, bet 4. klases 7 audzēkņi šablonu mozaīkā veidoja darbu „Pie jūras zeme mana”. Arī pati skolotāja šajā izstādē, kurā bija jūras tēma, piedalījās ar darbu „Krīt saule jūrā zvīļā”, kas radīts šenila (fr. val. šenile – kāpurs, pūkains, samtains) tehnikā. Par šiem darbiem saņemtas brīnišķīgas atsauksmes. Arī Jūs šo izstāžu darbus varat aplūkot mūsu skolas zālē un vestibilos.

Mācību gads ir iesācies cerīgi un daudzsološi. Atliek novēlēt visiem prieku – lai audzēkņi ar prieku uz skolu ietu un vakarā uz māju skrietu. Skolotājiem novēlu, lai visas labās ieceres īstenojas un darbā Jūs rastu savu prieku, bet vecākiem novēlu pacietību, izpratni, mīlestību savus bērnus audzinot un prieku par viņu sasniegumiem. Lai mums visiem kopā saskanīgs, krāsains, radošs un veiksmīgs jaunais mācību gads!

Skolas direktore Vita Ervalde


21. maijā 14 jaunieši saņēma apliecību par profesionālās ievirzes izglītību, kas iegūta Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā. Kā jau ierasts, mūzikas skolas izlaidumā skanēja pašu absolventu koncerts. Šogad skolu absolvēja klavieru nodaļas skolotājas Sarmītes Paegles audzēkne Alise Ketlere un skolotājas Ilvas Kaulačas audzēknes Alise Līna Daugaviete un Laura Upeniece. Viņas koncertā atskaņoja daļu no savas noslēguma eksāmena programmas klavierspēlē un pavadījuma spēlē. Skolotāja Natālija Čuriļina kopā ar absolventi Sintiju Šmati spēlēja akordeonu duetā. Taču saksofona spēles skolotājs Andis Bičevskis šogad līdz izlaidumam atvedis trīs savus audzēkņus – Leldi Liepiņu, Rihardu Ozoliņu un Gustu Pozņakovu. Viņi koncertā spēlēja gan skaņdarbus no solo programmas, gan trio. Alise Ketlere un Rihards Ozoliņš savu profesionālo meistarību ir pierādījuši, pārstāvot skolu gan konkursos, gan festivālos.

Šogad arī mākslas nodaļas audzēkņi uzstājās izlaidumā. Viņu priekšnesums bija stāsts vai eseja par savu noslēguma darbu, par tā ideju, saturu un noskaņu. Skolotājas Intas Putniņas Cīrules audzēkne Dārta Olekša pastāstīja par noslēguma darbu „Simfonija”, kurā trīs gleznās attēlota kāda mīļa ainava ar koku pie savas mājas, taču kopumā darbi rada itālisku noskaņu, īpaši pēc piemeklētā dzejoļa itāļu valodā. Reinis Prancāns noslēguma darbu darināja no ādas, veidojot 4 kompozīcijas ar nosaukumu „Gadalaiki”. Skolotājas Vinetas Kazekas vadībā tapa brīnišķīgā glezna „Magones pļavā”, kuras autore ir Laura Antonoviča. Tik vienkārša un sirsnīga bija viņas uzstāšanās, radot noskaņu caur latviešu tautasdziesmu par magonēm. Tikpat vasarīgu un krāšņu ziedu tēmu savā darbā attēlojusi Liene Leitāne ar nosaukumu „Krāsu burvība” un Māra Priedoliņa lielformāta gleznā „Pļavas mistērija”. Mārtiņš Vītols skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā jūsmojis par krāsu bagātību un melnbaltā lakonismu divās gleznās, kuras vieno nosaukums „Saule”. Taču audzēknis Raitis Strazdiņš savus trīs melnbaltos darbus veltījis Madlienai. Viņš parādījis savu skatījumu uz Madlienas baznīcu, veikalu „Elvis” un kafejnīcu „Bitīte” caur leduspuķu logu.

Par daudziem absolventiemvar teikt, ka viņi atskaņo mūziku vai rada darbus jau profesionālā līmenī, lai gan ieguvuši profesionālās ievirzes izglītību. Tas ir daudzu gadu neatlaidīgs audzēkņu un pedagogu darbs, kā arī vecāku atbalsts. Par to ar sirsnīgiem vārdiem pateicās absolventi.

Kā jau daudzus gadus izlaiduma dienā ievērojām tradīciju – pēc svinīgās daļas sekoja svētku pusdienas un kopīga izrādes „Amadejs” noskatīšanās Dailes teātrī. Tā bija iespēja vēl brīdi pabūt visiem kopā – absolventiem, skolotājiem un arī daļai vecāku, jo radi un draugi jau nepazudīs, bet mūzikas un mākslas skolā visi kopā vairs tiksimies tikai salidojumā. Cerot redzēt un dzirdēt mākslinieciskajā pašdarbībā, kā arī profesionālajā mākslā, novēlu absolventiem atrast savu vietu un būt vajadzīgiem mūsu valstī. Lai Jums viss izdodas!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


Tuvojas mācību gada noslēgums. Aizvadīti astoņi mēneši saspringta mācību darba. Šis ir laiks, kad varam atskatīties uz padarīto un novērtēt panākumus, iezīmēt jaunus plānus. Aizvadītais gads izcēlās ar īpaši lielu aktivitāti. Ierīkotas vairākas izstādes:

• Pirmais septembris – audzēkņu darbu izstāde skolas vestibilā, zāles noformējums.

• 23. novembris – izstāde Madlienas pagasta bibliotēkā. Audzēkņu vasaras prakses darbi.

• Pagasta pārvaldes ēkā 5. klases audzēkņu noslēguma darbu izstāde.

• Laikā no 17. novembra līdz 18. decembrim 10 mūsu skolas audzēkņi no 5. un 4. klases piedalījās starptautiskajā bērnu un jauniešu darbu izstādē Ogrē.

• Iesākot jauno 2011 gadu, janvāra mēnesī, ierīkota izstāde ,,Daba un fantāzijas” Madlienas pagasta bibliotēkā.

• Ar šo gadu ieviesta jauna tradīcija, audzēkņu labāko darbu izvietošana Madlienas pagasta pārvaldes un ārstu prakses telpās.

• Janvārī Madlienas kultūras namā ierīkota 1. klases audzēkņu izstāde.

• Trešais aprīlis – Madlienas kultūras namā esošā izstāde tiek nomainīta ar 3. klases audzēkņu darbiem. Bibliotēkā esošo izstādi nomaina 1. klases audzēkņu darbi. Svarīgs notikums, mākslas nodaļas audzēkņiem bija piedalīšanās Valsts konkursā ,,Gleznošana” oktobra mēnesī un ,,Zīmēšana” marta mēnesī. Konkursu tēma ,,Klusā daba”. Šajos konkursos audzēkņi startēja pa vienam dalībniekam dažādās vecuma grupās un kaut mēs neieguvām godalgotās vietas, kopumā mūsu audzēkņu sasniegumi bija ļoti labi Konkursā piedalījās apmēram 70 Mākslas skolas Piedalījāmies arī starptautiskajos konkursos:

• 17. novembris: 12 audzēkņi no 4. un 5. klases piedalījās starptautiskā konkursā ,,Es dzīvoju pie jūras’’. Saņemts atzinības raksts.

• 31. marts: dalība starptautiskajā konkursā ,,Dažāda pasaule”. Piedalījās 1. un 4. klases audzēkņi. Konkursa rezultātus gaidām maija mēnesī.

• 15. aprīlis – starptautiskais konkurss ,,Sauleskrasts”. Notikušas arī citas nozīmīgas aktivitātes:

• 14. septembris – 5. klases audzēkņi, kopā ar mūzikas nodaļas audzēkņiem devās ekskursijā uz Jūrmalas pilsētu, kur apmeklēja Jūrmalas pilsētas nozīmīgākās vietas un izstādes.

• 11. novembrī grupa mākslas nodaļas audzēkņu piedalījās atceres pasākumā veltītā izcilā mākslinieka Kārļa Hūna piemiņai Madlienas kapos. Tika iedegtas svecītes un ar klusuma brīdi godināta dižā mūsu novada mākslinieka piemiņa.

• 24. novembris – apmeklējām tekstilmākslas izstādi Madlienas kultūras namā. Šajā izstādē piedalījās arī mūsu nodaļas skolotāja Edīte Lase.

• 10. decembris – 2. klases audzēkņi piedalījās labdarības akcijā, kuru organizēja centrs ,,Eurika”. No audzēkņu darbiem tika veidotas apsveikuma kartiņas un pret ziedojumiem piedāvātas firmām. Iegūtie līdzekļi izmantoti reanimācijas aparātu ieguvei bērnu klīniskajai slimnīcai. Ne mazāk aktīvi šajā mācību gadā bija nodaļas skolotāji. Apmeklēti vairāki kvalifikācijas celšanas kursi dažādos priekšmetos. 27. novembrī piedalījāmies mūzikas nodaļas rīkotajā akordeonistu konkursā, izgatavojot 100 piemiņas suvenīrus – atstarotājus. Sagaidot jauno 2011. gadu, izgatavoti interesanti apsveikumi. Gandrīz visi skolotāji piedalījās Eiropas Savienības finansētajā projektā ,,Cilvēkresursi un nodarbinātība”, apliecinot sevi 2. un 3. kategorijā. Mācību gads nav beidzies, priekšā vēl saspringts darbs. Maija mēnesī paredzēta vēl viena audzēkņu labāko darbu izstāde Madlienas kultūras namā. Piedalīšanās konkursā ,,Iekāp Rīgas mākslā”. Piektās klases audzēkņu noslēguma darbu aizstāvēšana. Ceram sagaidīt jaunus, interesantus darbus.

Mākslas nodaļas skolotāja Skaidrīte Krīgere