Skolai 30. Ceļojums mūzikas un mākslas pasaulē Do- Re- Mi

28. novembrī izskanēja trešais no cikla “Skolai 30. Ceļojums mūzikas un mākslas pasaulē Do- Re- Mi” koncertiem. Mazās mūzikas skoliņas ansamblīša, 1.-3. klašu un 4.-8. klašu koru “Zīle”, vijoles un ģitārspēles audzēkņu košais un bagātais priekšnesums priecēja visus zālē sanākušos, paldies Jums.


Klavieru spēles audzēkņu un pedagogu koncerts

Izskanējis Klavieru spēles audzēkņu un pedagogu koncerts! Liels paldies visiem!


30. jubilejas svinību koncerts

Pūtēji, sitēji un akordeonist! Paldies Jums par skaisto koncertu! 14. novembrī sākām skolas 30. jubilejas svinības ar skolotāja Anda Bičevska vadīto pūšaminstrumentu spēles, sitaminstrumentu spēles un akordeona spēles audzēkņu koncertu. Paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu un klātbūtni, padlies skolotājiem par darbu! Lai skanīgi un koši arī mūsu nākamie koncerti!