Drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai