Uzņemam ciemiņus – PII Taurenītis vecāko grupiņu! Radošajai nodarbībai mākslā pie skolotājām Skaidrītes un Intas sekoja ekskursija pa Mūzikas nodaļas kabinetiem, izmēģinot spēlēt pašiem dažādus instrumentus un klausoties direktores Vitas un skolotāja Anda stāstījumos.


Šīs ziemas mēneši, īpaši februāris, Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā ienesuši sacensības garu un azartu! Ir sekmīgi startēts vairākos konkursos mūzikā, vēl daži priekšā, jātur cieši īkšķi, un jāvēl mūsu audzēkņiem veiksme! Cēsīs notika Valsts konkursa mūzikā II kārta sitaminstrumentu un pūšamo instrumentu klasēs. Skolu pārstāvēja audzēkņi – māsas Alise Pētersone klarnetes klasē un Nellija Reveliņa sitamo instrumentu klasē, brālis un māsa Ločmeļi – Daniēls saksofona, bet Elizabete flautas klasē. Elizabete Ločmele ieguva 3. vietu savā vecuma grupā. Savukārt tepat kaimiņos – Lielvārdē – 6. februārī norisinājās III Vidzemes novada mūzikas skolu audzēkņu konkurss mācību priekšmetā „Vispārējās klavieres”. Konkursam savu audzēkni Terēzu Elzu Roni sagatavoja klavieru skolotāja Valda Garūta. Esam lepni, ka 4. klases audzēkne Terēza Elza ieguva 1. vietu! Un februāris skaisti noslēdzies Daugavpilī, kur norisinājās 3. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2019”. Konkursā piedalījās vairāk nekā divsimt dalībnieku no 5 dalībvalstīm (Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un Baltkrievijas), kas pārstāvēja 51 mūzikas izglītības iestādi. Konkursa dalībniekus vērtēja starptautiska žūrija. Savā vecuma grupā Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva augsto 2. vietu, bet viņas brālis Daniēls saksofona spēlē – 3. vietu! Esam lepni par audzēkņiem un priecājamies kopā ar abu skolotājiem – Ievu Lejnieci un Andi Bičevski. Un, protams, arī audzēkņu vecākiem, kuru atbalsts un pacietība ir palīdzējusi bērniem sasniegt šādus rezultātus!

Skolā mēs parasti svinam Mīlestības nedēļu. Šogad skolu bija apciemojis Mīļumpastnieks, kam no somas izbiruši sirsnīgi sveicieni. Asprātīgos un kolorītos zīmējumus darinājuši Mākslas nodaļas audzēkņi datorgrafikas stundās skolotājas Māras Atslēdziņas vadībā. Tie rotāja skolas ziņojuma dēli pāris nedēļas. Liels bija audzēkņu pārsteigums, ieraugot savu darbiņu kā pastkarti, un lepnums, protams, par paveikto! Skolotāja Inta Putniņa-Cīrule apgalvoja, ka sen nebija redzējusi audzēkņos tādu aizrautību, pētot Mīlestības nedēļai veltīto noformējumu un meklējot tajā „savu pastkartīti”.

Vēl visi skolas audzēkņi tika aicināti piedalīties elektroniskajā foto konkursā, iesūtot katrs vienu ziemas fotogrāfiju un pāris teikumu aprakstu, kādēļ mīl ziemu. Audzēkņi nobijās, ka esot jāraksta, fotogrāfijas bez teksta būtu gatavi iesūtīt gandrīz visi! Lai nu kā, 11 audzēkņi nenobijās un piedalījās! Paldies arī vecākiem, kas atbalstīja bērnus un iesūtīja foto no saviem e-pastiem vai sociālā tīkla facebook. com profiliem. Tika saņemtas skaistas ziemas fotogrāfijas, tās izdrukātas un izliktas skolā vērtēšanai. Un te nu pamodās Lielais Azarts! Balsot varēja visi, kas nebija slinki, nekādu ierobežojumu, tikai godaprāts! Lai gan jaunieši tika lūgti būt godīgi un balsot vienu reizi, protams, ka sacensību mīlošie bija gatavi gan izmainīt rokrakstu, aizpildot balsošanas lapiņas, gan saaģitēt visus savus klasesbiedrus balsot vienādi! Pateicību par piedalīšanos ir pelnījuši visi fotogrāfiju autori, dalībnieki ir aicināti ierasties 28. martā Jāņa Lūsēna 60 gadu jubilejai veltītajā koncertā skolas zālē, kad tiks paziņoti skatītāju un žūrijas balsojuma rezultāti.

Kamēr vēl sniegs nav nozudis, mēs piedalāmies konkursos. Jo tikai tā cīņa skaitās, kurā uzveicam paši savas bailes, nedrošību un neticību sev. Un patiesībā jau mēs visi varam! Turiet īkšķus!

Santa Siliņa, kultūras metodiķe


Ziema un mūzika (04.02.2019)

Šogad ziema iedvesmo. Iet un baudīt, ja ne slēpot, tad vērot. Un mūzika tāpat. Ja ne pašam spēlēt, tad klausīties un līdzi just. Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolā janvāris ieradies skanīgs – „Xylem trio” Ogrē un „Skaņumāja” Krapē, kā arī audzēkņu lieliskā dalība valsts konkursa mūzikā II kārtā.

Mūzikas nodaļas vecāko kursu audzēkņiem bija iespēja apmeklēt Ogres Mūzikas skolas rīkoto koncertu – tikšanos ar mūziķiem „Xylem trio” cikla „Muzikālās personības” ietvaros. 14. janvāra vakars, Ogres Mūzikas skolas zāle pilna, koncertē un par sevi stāsta trio dalībnieki – pianists Raimonds Petrauskis, saksofonists Oskars Petrauskis un sitaminstrumentālists Rihards Zaļupe. Mūziķi kopā spēlē jau kopš 2006. gada, taču nosaukumu trio ieguvis vien 2010. gadā. Atraktīvi, aizrautīgi un pozitīvi cilvēki, kas, apguvuši akadēmisko mūziku, brīvi jūtas gan akadēmiskajā, gan džeza mūzikā. Tā kā bieži šāds – klavieres, saksofons un marimba/ perkusijas – trio sastāvs nav sastopams, mūziķi skaņdarbus aranžē paši, veidojot savu muzicēšanas stilu. Oskars Petrauskis visiem mūzikas skolu audzēkņiem, kam instruments to atļauj, ieteica pēc iespējas ātrāk iestāties kādā orķestrī, lai ieraudzītu pasauli. Tieši tā arī viņi esot sākuši – kad savos desmit vienpadsmit gados nokļuvuši orķestra sastāvā, puišiem radusies iespēja ceļot un nokļūt citās valstīs. Savukārt viņa brālis Raimonds sacīja, ka, lai arī izklausīsies nepopulāri, tomēr noteikti ir jāmācās solfedžo, jo tikai tā var pārvaldīt instrumentu un ļauties brīvai improvizācijai. Iedvesmojoša koncerttikšanās, ļaujot jau atzītās skatuves personībās ieraudzīt pašiem sevi un saprast, cik ļoti svarīgs dzīvē ir cilvēciskums un vienkāršība.

21. janvārī mūzikas nodaļas audzēkņi devās izbraukuma nodarbībā uz Krapi, kur izveidots tautas mūzikas instrumentu muzejs „Skaņumāja”. Nodarbību par skaņradi un tautas mūzikas instrumentiem vadīja muzeja izveidotājs, etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs. Interesanto, viegli uztveramo stāstījumu papildināja erudītā lektora muzicēšana uz ekspozīcijā redzamajiem instrumentiem. Uz mūsu audzēkņu jautājumu, cik instrumentus I. Pumpurs prot spēlēt, muzikologs smaidot atbildēja, ka vairāk nekā 20, bet ne visus ļoti labi, uz dažiem instrumentiem protot atskaņot vien pāris melodijas. Cimboles spēli apguvis tikai tad, kad interesenti pieteikušies apgūt šo instrumentu, bet izrādījies, ka nav neviena, kas varētu šīs apmācības novadīt. Tad nu pats braucis mācīties pie vecajiem tautas muzikantiem un apgūto tālāk nodevis saviem skolēniem.

Audzēkņi tika iepazīstināti ar tādiem instrumentiem kā cītara, cimbole, kokle, mandolīna, basīte, ermoņikas, hromka u.c, kas spēlēti tautas saiešanās un dažādos pasākumos kopš 19. gadsimta otras puses. Kārtējo reizi jāsecina, ka visu nosaka cilvēka personība – paša I. Pumpura aizrautība, entuziasms un draudzīgā attieksme lika pusotrai stundai aizritēt nemanot, audzēkņiem šī lekcija patika, un jādomā, ka šādi dzirdētais un uzzinātais paliks atmiņā ilgāk.

Savukārt 16. un 17. janvāris pagāja satrauktā gaisotnē – valsts konkursa mūzikā II kārtā A. Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas reģionā sitaminstrumentu spēlē piedalījās Nellija Reveliņa, savukārt pūšaminstrumentu spēlē –Alise Pētersone, Elizabete Ločmele un Daniēls Ločmelis. Visi audzēkņi parādīja labu sniegumu, un Elizabete Ločmele flautas spēlē ieguva 3.vietu savā vecuma grupā! Konkursam audzēkņus sagatavoja pedagogi Ieva Lejniece (flauta), Andis Bičevskis (klarnete un saksofons) un Kristaps Karps (sitaminstrumenti), uzstāties palīdzēja koncertmeistare Valda Garūta. Paldies arī šoferim Jurim Savickim – šomēnes esam viņu nodēvējuši par savas skolas šoferīti, kas pedagogus, audzēkņus un pat instrumentus izvizina uz visiem pasākumiem!

Lai jau šī gada janvāris tiešām kļūtu par īpaši muzikālo mēnesi – Ogrē pedagogu Zelta fondā tika uzņemtas divas mūsu mūzikas skolotājas – Juta Isate un Valda Garūta, abas mūzikas pedagoģijai atvēlējušas savas dzīves 40 gadus.

Ir gluži vienalga, klausīties vai klusi just līdzi, mācīties vai mācīt spēlēt, mūzika ir ikviena cilvēka dzīves sastāvdaļa, un mūsu skolā janvāris to spilgti apliecina. Ziema skan!