Kad Madlienā parādās pirmās baltās ziemas vēsmas, norisinās jau par tradīciju kļuvušais Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss. Madlienas Mūzikas un mākslas skola to rīko reizi divos gados, un šogad 24. novembrī tas norisinājās sesto reizi, pulcējot 21 kolektīvu – 52 dalībniekus un 27 pedagogus no 16 Latvijas mūzikas skolām. Šis gads bija īpašs, jo konkurss noritēja Latvijas simtgades zīmē. Ansambļi tika īpaši mudināti repertuārā izvēlēties kādu latviešu komponista darbu vai tautas dziesmas apdari. Labākais latviešu skaņdarba sniegums tika īpaši apbalvots, un šo balvu saņēma Aizputes Mūzikas skolas kameransamblis. Neizpalika arī jau par tradīciju kļuvusī balva labākajam skaņdarba pārlikumam vai aranžijai, kuru šoreiz saņēma Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Marita Karpa.

Konkursu vērtēja Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas docents, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas pedagogs Jurijs Rižovs, Jāz. Mediņa Mūzikas vidusskolas un Limbažu Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Natālija Meļņikoviča un K. Kažociņa un Skrīveru Mūzikas un mākslas skolu skolotāja Marita Karpa. Konkurss, kā ierasts, norisinājās vairākās kategorijās. Piedalījās viendabīgie akordeonistu ansambļi – dueti, trio, kvarteti – un jauktie kameransambļi ar akordeonu sastāvā, bet noslēguma koncertā uzstājās Jelgavas Mūzikas vidusskolas pedagoģes Ludmilas Furmanovas akordeonistu duets Darja Grišina un Anta Puķīte, kā arī etnoprieka grupa „Ogas”.

Pirmo vietu šogad izcīnīja seši dalībnieki – Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas duets – ped. Līga Catlaka, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas duets – ped. Svetlana Catlaka, trīs kameransambļi no Augusta Dombrovska Mūzikas skolas – ped. Marina Vidmonte, Viktorija Kirilova, Andra Visendorfa, Sandra Briede, Limbažu Mūzikas un mākslas skolas kameransamblis – ped. Saulcerīte Kārkliņa, Solveiga Alaine-Barkovska. Galveno balvu – Gran Prix – ieguva Jūrmalas Mūzikas vidusskolas akordeonistu duets, ped. Zinaīda Semjonova. Pašmāju kameransamblim – Āronam Kiseļovam, Markam Kiseļovam un Nellijai Reveliņai (pedagogi Rūdolfs Bahmanis un Marita Karpa) šoreiz trešā vieta. Apsveicam visus dalībniekus un pedagogus ar gūtajiem panākumiem, un aicinām jau uz nākamo konkursu 2020. gadā!

K.Kažociņa Madlienas MMS skolotāja Marita Karpa


Profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle V Latvijas mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā šī gada 26. novembrī norisinājās profesionālās ievirzes izglītības programmas Taustiņinstrumentu spēle – Akordeona spēle V Latvijas mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkurss. Tajā piedalījās 25 Latvijas mūzikas skolu kolektīvi no Ulbrokas, Līvānu, Liepājas, Aizputes, Jelgavas, Krāslavas, Valkas, Talsu, Ludzas, Olaines, Limbažu, Babītes, Siguldas, Skrīveru, Madlienas un Rīgas mūzikas skolām. Dueti, trio, kvintets un kameransambļi, kuru sastāvā bija vismaz viens akordeons, atskaņoja divus dažāda rakstura skaņdarbus. Varējām dzirdēt, kā dažādi instrumenti – arfa, vijoles, flautas, trompete, sitaminstrumenti un perkusijas kopā ar akordeona tembriem veido atšķirīgu skaņu krāsu bagātību. Katra konkursa dalībnieku uzstāšanās bija kā brīnišķīgs priekšnesums un radīja svētku sajūtu. Skolotājiem bija iespēja salīdzināt un smelties pieredzi no citu novadu skolu kolēģu radošās pieejas kolektīvās muzicēšanas formu meklējumos. Konkursu vērtēja nopietna žūrija- Limbažu mūzikas skolas akordeona spēles nodaļas vadītāja Indra Rudzīte, Zemgales reģiona un Jelgavas mūzikas vidusskolas akordeona spēles nodaļas metodiskā vadītāja, aranžējumu un pārlikumu veidotāja 7 akordeona spēles grāmatām – Ludmila Furmanova un vairāku starptautisko konkursu laureāte, Jāz. Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas maģistrante, studējusi Romas Santa Cecilia Mūzikas akadēmijā, Viļņas Mūzikas un teātra akadēmijas katedras vadītāja asistente – Samanta Čipinska. Visi konkursa kolektīvi ieguva 1., 2. vai 3.vietas diplomus. Pirmo vietu ieguva Limbažu mūzikas skolas duets -Estere Hmeļinska un Darja Grjaznova, ped. V.Ņikandrovs, Augusta Dombrovska Mūzikas skolas duets Ļevs Šteimaks un Artjoms Šķeglovs, ped. V.Kirilova, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas duets Marks Rēpelis un Roberts Dumbrauskis, ped. L.Catlaka, Ludzas Mūzikas pamatskolas duets Arnis Malakovs un Darja Pozdņaka, ped. B.Ivanovs,

Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skolas trio Kristiāns Jasinskis, Aleksandrs Mitins un Kristers Ziemelis, ped. T.Saratova, Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas kvintets Emīls Rasmuss Sadovskis, Karolīna Arbuzova, Kristaps Laganovskis, Roberts Paulāns, Ričards Puķudārzs, ped. A.Rieksta, Latgales priekšpilsētas mūzikas skolas un Jāz.Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas apvienotais kameransamblis Aleksejs Suvotovs (akordeons) un Jekaterina Šolohova (arfa), ped. R.Pavlova un J.Suvorova, Jelgavas Mūzikas vidusskolas kameransamblis Anna Agate Platbārde (flauta), Sanita Bičuša (akordeons), Elēna Undīne Ziemele, ped. L.Valtere un Siguldas Mākslu skolas „Baltais Flīģelis” kameransamblis Kristians Lelis (akordeons), Nora Sofija Grīva (vijole), Vaira Māra Kriķe (vijole), ped. V.Golubkova, M.Šmite un I.Žuga. Konkursa Grand Prix balvu ieguva Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas akordeonistu duets – Renāts Vanags un Arvīds Gills, pedagogs Svetlana Catlaka. Konkursā tika vērtēta ne tikai audzēkņu uzstāšanās, bet arī pedagogu darbs aranžiju un pārlikumu veidošanā. Balvu par labāko skaņdarba pārlikumu saņēma Skrīveru Mūzikas un mākslas skolas skolotāja Marita Karpa, bet par labāko skaņdarbu aranžējumu- Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas skolotāja Līga Catlaka. Noslēgumā visi konkursa dalībnieki saņēma diplomus un suvenīrus – kokā darinātus dāvanu maisiņus, bet pedagogi ziedus un pateicību par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā konkursam. Konkurss Madlienā bija reizē arī kā 5. jubilejas konkurss, tādēļ paldies teicām Limbažu mūzikas skolai, Jāz. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolai un Jāņa Cimzes mūzikas skolai par dalību visos 5 konkursos un Latgales priekšpilsētas Mūzikas un mākslas skolai, Siguldas Mākslu skolai „Baltais flīģelis” un Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolai par dalību 4 Madlienā rīkotajos konkursos.

Kā muzikāla dāvana izskanēja Noslēguma koncerts, kurā uzstājās Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas akordeonistu kvartets, pedagogs Jurijs Rižovs, un trio „Mediante”, kurā kopā ar akordeonistu Māri Rozenfeldu un solisti Laini Liepiņu uzstājās arī mūsu skolas absolvente Zane Jankuna.

Konkursa dalībnieki izteica atzinīgus vārdus un pateicību par konkursa organizatoru viesmīlību, par garšīgajām pusdienām Madlienas vidusskolas ēdnīcā, gardajiem kliņģeriem no SIA „Rasas Madlienā” un mākslinieka Jura Cepures veidotajiem oriģinālajiem suvenīriem. Arī mēs vēlamies pateikties visiem, kas piedalījās konkursā un palīdzēja radīt šos svētkus Madlienā. Tiksimies atkal pēc diviem gadiem!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


6.decembra rīts bija atnesis sniedziņu un diezgan pamatīgu apledojumu uz ceļiem. To nu gan todien nevajadzēja. Sākām raizēties, kā uz Madlienu nokļūs konkursa dalībnieki, kas pieteikušies no visas Latvijas – Ventspils, Valdemārpils, Talsiem, Liepājas, Daugavpils, Špoģiem, Krāslavas, Valkas, Limbažiem. Viesus gaidījām arī no tuvākām mūzikas skolām – Lielvārdes, Ogres, Līvāniem, Rīgas, Ulbrokas, Siguldas, Jelgavas un Babītes. Taču tie tālākie parasti ierodas ātrāk. Kā pirmie atbrauca Liepājnieki. Drīz vien ieradās arī pārējie dalībnieki un IV mūzikas skolu akordeonistu ansambļu un kameransambļu konkurss varēja sākties. Konkursā piedalījās 32 kolektīvi no 22 mūzikas skolām, kopumā vairāk nekā 80 dalībnieku. Konkursu ar muzikālu sveicienu atklāja Ogres mūzikas skolas audzēkņu un skolotājas Natālijas Čuriļinas kvintets. Pirmajā daļā uzstājās A kategorijas dalībnieki, jeb akordeonu dueti. Pēc pusdienām konkursa cīņā par galveno balvu iesaistījās arī trio, kvarteti, un kameransambļi, kuros vismaz viens no instrumentiem ir akordeons. Neparasta bija flautas, saksofona, klavieru, marimbas, kontrabasa un  sitaminstrumentu saskaņa ar akordeonu. Konkurss vairāk atgādināja koncertu, kurā uzstājās talantīgākie Latvijas jaunie mūziķi. Dzirdējām dažādu laikmetu un stila mūziku interesantos pārlikumos un aranžijās. Katrs kolektīvs izpildīja divus skaņdarbus. Programmu pieteica Anna Stauža, kurai lieliski izdevās izrunāt sarežģītos dalībnieku un komponistu uzvārdus. Konkursu vērtēja kompetenta žūrija- Artūrs Noviks, akordeonists – izpildītājmākslinieks, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas lektors, Natālija Meļņikoviča – Jāzepa Mediņa Mūzikas vidusskolas akordeona spēles pedagogs un Viktors Ņikandrovs – Limbažu mūzikas skolas direktors, akordeona spēles pedagogs, daudzu starptautisko akordeonistu konkursu un festivālu organizators Limbažos. Kamēr žūrija apspriedās, konkursa dalībnieki ar vecākiem un pedagogiem izklaidējās „Ritmikas improvizācijās”, kuras vadīja pedagogs Agnese Lepse un viņai palīdzēja Ance Škutāne. Pēc ilgās sēdēšanas konkursā, bērni bija sajūsmā par šo iespēju izkustēties, relaksēties un kontaktēties arī ar citu skolu audzēkņiem. Pēc tam sekoja „Kliņģeru svētki”. Arī pedagogi omulīgā kafijas smaržas gaisotnē varēja satikties pieredzes apmaiņā. Konkursa norises pēdējā daļā mūs sagaidīja muzikāls pārsteigums – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akordeona spēles studentu Saavas Ziha, Marijas Muravjovas solo priekšnesumi, Samantas Čipinskas un Natālijas Meļņikovičas uzstāšanās duetā. Klusums zālē liecināja par uzmanīgu klausīšanos, kas vienlaicīgi katram audzēknim deva iedvesmu tiekties uz jaunu mērķi, jo studenti, kas tagad tā spēlē, kādreiz arī bija mazi. Pirms apbalvošanas katrs žūrijas pārstāvis raksturoja dzirdēto konkursā un izteica novēlējumus. Apbalvošana bija priecīgs notikums, jo pilnīgi visi kolektīvi saņēma 3., 2. vai 1.vietas diplomus. Lai katra audzēkņa sirsniņa nekad nešķirtos no sava izvēlētā mūzikas instrumenta akordeona, šogad dāvaniņā dalībnieki un pedagogi saņēma ādas mākslinieku darinātu atslēgu piekariņu ar šī konkursa simboliku – akordeonu. Kameransambļu grupā 1. vietu ieguva mūsu skolas audzēkņi Ernests Valts Circenis un Henrijs Augšpuls, pedagogs Samanta Čipinska. Ar visaugstāko punktu skaitu konkursa Grand Prix balvu ieguva Emiļa Melngaiļa Mūzikas vidusskolas duets – 4.klases audzēknis Vitālijs Ginzikevičs un 5.klases audzēkne Vladislava Zuboviča, pedagogs Linda Rozentāle. Taču par interesantāko skaņdarbu aranžiju balvu saņēma Krāslavas mūzikas skolas pedagogs Anatolijs Livča. Konkursa ietvaros notika arī akordeonu ansambļu atlase Starptautiskajam akordeonistu ansambļu konkursam, kas notiks 2015.gada martā Limbažos 13. Starptautiskā akordeonistu festivāla laikā, uz kuru žūrija izvirzīja 12 kolektīvus. Pateicību par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus konkursam, saņēma arī katrs pedagogs. Šī diena ilgi paliks atmiņā kā brīnišķīgi mūzikas svētki, kā dāvana Ogres novadam un madlieniešiem Adventa laikā.

Konkursa dalībnieki

Konkursa žūrija un dalībnieku pedagogi

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas skolas direktore Vita Ervalde