2017.gada 24.decembrī Kārļa kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi sniedza koncertu Madlienas evaņģēliski luteriskās baznīcas ziemassvētku dievkalpojuma laikā. Koncertā piedalījās flautu duets Ance Millere un Samanta Ozola, klavieru klases audzēknes Aleksandra Lepse un Daniela Lamberte, saksofona klases audzēknis Voldemārs Teika, vijoles klases audzēkne Arita Semjonova, klarnetes klases audzēknis Krišs Bičevskis un bijušie audzēkņi Ralfs Žurēvičs, Jānis Mežapuķe, Henrijs Augšpuls.

Skatīt turpinājumu »


Decembris ir pats tumšākais laiks un vienlaicīgi arī gaišākais. Šis ir laiks, kad tumsa ir aktīva un tā cenšas ņemt visu, kas nav pasargāts. Pateicoties gaismai, ko rada ļaužu sirdis, bērnu dzirkstošie smiekli, svecīšu liesmas un pāri visam dievišķais spēks, tumsa pārtop gaismā!

Mūsu iestādē ziemas saulgriežu laikā īpašu noskaņojumu spēja radīt Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi, kuri ar patiesu mīlestību un prieku muzikālā Ziemassvētku gaisotnē iepriecināja mūsu senioru sirdis.

Suntažu vidusskolas 3. klases audzēkņi bija sagatavojuši sirsnīgu Ziemassvētku programmu.

Pateicoties Madlienas vidusskolas 5. klases audzēkņiem, 20. decembrī pansionātā uzvirmoja debešķīga piparkūku smarža. Skolēni kopā ar senioriem gatavoja piparkūkas un dāvināja arī tiem senioriem, kuri nespēja apmeklēt piparkūku fabriku.

22. decembrī mūs apciemoja izcilais šlāgermūziķis Gunārs Meijers. Viņa autordziesmas un jo īpaši dziesma „Meitene” aizkustināja mūs līdz sirds dziļumiem un ļāva senioriem gremdēties jaunības atmiņās.

Liels paldies Fazer rūķiem par saldajām dāvanām senioriem!

Gada izskaņā pansionāta telpas pieskandināja Prezidiju konventa vīru koris kopā ar savām atvasēm (diriģente Lorija Vuda).

Paldies visiem, kas mūs apciemoja šajā saulgriežu laikā, paldies par sirsnīgajiem laba vēlējumiem, sarūpētajiem apsveikumiem un dāvaniņām!

Lai Jaunajā gadā dzimst jauna cerība, ticība un mīlestība jauniem darbiem un sapņiem, lai mēs esam vienoti mūsu Madlienai!

Skatīt turpinājumu »


Priecīgi, sirsnīgi un koši ieskandināti Ziemassvētki. 14. decembrī pl.17.00 Mūzikas nodaļas audzēkņi sniedza skaistu pusgada atskaiti vecākiem, pedagogiem un galvenais, paši sev, sarīkojot izjustu apgūto skaņdarbu koncertu. Liels paldies klavieru skolotājai Sarmītei Paeglei, kas spēlēja gan duetā ar saviem audzēkņiem, gan pavadīja teju katru trešo skaņdarbu kā koncertmeistare!

Skatīt turpinājumu »