Drošības apsvērumu dēļ, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola audzēkņu uzņemšanu 2020./2021.mācību gadam rīkos augusta pēdējā un septembra pirmajā nedēļā. Piedāvājam pirmsskolas vecuma bērniem vienreiz nedēļā apmeklēt interešu izglītības programmas „Mazā mākslas skoliņa” un „Mazā mūzikas skoliņa”.

Mākslas nodaļā
Iestājpārbaudījumi darba dienās no 24.augusta līdz 4.septembrim
no pl. 14.00 -18.00
(Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi)

  • Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” mācību ilgums 6 gadi.
  • Interešu izglītības programmā „Mazā mākslas skoliņa” uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai jaunāko klašu skolēnus.
  • „Gleznošanas studija”, „Aušanas pamati” un „Keramika” uzņem bērnus, vecāko klašu skolēnus un pieaugušos.

Mūzikas nodaļā
Iestājpārbaudījumi darba dienās no 24.augusta līdz 4.septembrim
no pl. 14.00 -18.00
(jānodzied dziesmiņa).

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:

  • Klavierspēle un vijoles spēle – mācību ilgums 8 gadi.
  • Akordeona spēle, pūšaminstrumenti (flauta, klarnete, saksofons) un sitaminstrumenti – mācību ilgums 6 gadi.
  • Interešu izglītības programmā „Mazā mūzikas skoliņa” uz grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai jaunāko klašu skolēnus.
    Bērni, kā arī pieaugušie var apgūt kāda instrumenta spēli (klavierspēli, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, klarnetes, ģitāras vai sitaminstrumentu spēli) individuālajās stundās.

Uz iestājpārbaudījumu bērniem jāierodas ar vecākiem vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs jāaizpilda iesnieguma veidlapa, jānoslēdz Izglītošanas līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.

Informācija pa tālr.65039075; 28323898.