kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki
Atver pavasari! (08.04.2016)

Pavasaris atkal jau dejo gaisā un atmodina mūsu sajūtas. Atmetam visu lieko, ieelpojam plaukstošo pumpuru smaržu un atveram acis pavasarim! Esam sajutuši pirmos saules starus, kas silda, ievieš optimismu un liek pasmaidīt ikvienam. Viens no labākajiem veidiem, kā sajust pavasari ir mūzikas skaņas.

6. aprīlī un 8.aprīlī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi devās koncerttūrē uz tuvākajām kaimiņu skolām- Ķeipenes pamatskolu, Taurupes pamatskolu, Mazozolu pamatskolu un Lēdmanes pamatskolu. Mūzikas nodaļas audzēkņi iepriecināja ar koncertu „Atver pavasari!” – kā sveicienu dabai, kura mostas un visiem pārējiem, kuri ar nepacietību gaida šo dabas atmodu. Koncertā varēja klausīties, redzēt, iepazīt dažādu instrumentu skanējumu, uz kuriem muzicēja arī iepriekš nosaukto skolu audzēkņi… kuri saņēma protams visskaļākos aplausus!!! Topošie absolventi spēlēja skaņdarbus no skolas beigšanas eksāmena programmas- tā viņiem bija kā iesildīšanās pirms lielā, atbildīgā notikuma – eksāmena, kas paredzēts 16.maijā! Akordeona spēles 5. klases audzēknis Marks Kiseļovs 27. aprīlī piedalījās konkursā „Cēsis 2016”, kurā saņēma godpilno 2. vietu starp daudzajiem konkursantiem. Savukārt lielu sajūsmu un gandarījumu guvām no Ernesta Valta Circeņa muzicēšanas. Šajā mācību gadā Ernests no visiem konkursiem atvedis mājās vairākus diplomus. 12. aprīlī Daugavpilī norisinājās XIV starptautiskais akordeonistu – solistu konkurss „Naujene-2016”,kur ieguva godpilno 2. pakāpes diplomu. Valsts konkursā Vidzemes reģionā -2.vieta, republikā- 3.vieta,jaunrades konkursā „Skaņuraksti Ādažos”- 3.vieta. Ernests piedalījies bērnu koru dziesmu jaunrades konkursā „Gaismu sauca” finālā Alojā, Ogres mūzikas skolas rīkotajā akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” un 27. aprīlī piedalījās konkursā „Cēsis 2016”,bet nu jau tikai koncertā kā iepriekšējo gadu 2., tad 1. vietas un „Grand Prix” balvas ieguvējs. Viņa skolotāja ir Marita Karpa, kura ir ļoti gandarīta par audzēkņa uzstāšanos. Ernests plāno turpināt muzikālo izglītību Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolā. Lai viņam veicas!

Koncertējot un ciemojoties tuvākajās skolās, brīnišķīga iespēja bija apskatīt mākslas skolas izstādi, 2015. gada izlaiduma darbus, gleznas dažādās virsmu apdares tehnikās. Mākslas nodaļā audzēkņi apgūst iemaņas un prasmes šādos mācību priekšmetos: zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā, datorgrafikā, mākslas valodas pamatos un darbā materiālos: keramikā, papīra mākslā ,ādas mākslā un grafikā. Vasaras praksē iepazīstam skaisto apkārtnē un braucam ekskursijās. Veiksmīgi piedalāmies dažādos konkursos .Audzēkņi beidzot skolu, izveido un aizstāv noslēguma darbu un saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” apguvi .Skolu ir absolvējuši 11 Ķeipenes pagasta bērni, daži audzēkņi no Taurupes pagasta turpinājuši izglītību augstskolās, priecājamies par 5 audzēkņiem, kuri šobrīd mācās mākslas skolā, no Mazozoliem skolu ir absolvējuši 4 pagasta audzēkņi.

Aicinu visus bērnus, kuriem ir patiesa interese par mūziku un mākslu, jaunajā mācību gadā apmeklēt mūsu skolu!

Kultūras metodiķe Ilva Kaulača


Ļauties iedvesmai (07.03.2016)

Madlienas kultūras namā līdz 7. martam varēja apskatīt un novērtēt K. Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas studiju dalībnieku jaunākos darbus. Skola programmas „Interešu izglītība pieaugušajiem” ietvaros sniedz iespēju radoši izpausties divās studijās.

Tekstilmākslas studij a „Stiķis” darbojas jau 3 gadus. Dalībnieces Linda Vingre, Elizabete Elza Levizere, Aiga Pīķe, Anta Lazdiņa, Ina Millere, Elita Jaunzare, Dzidra Leitāne kopā ar skolotāju Edīti Lasi darina dažāda izmēra tekstildarbus, lietišķas lietas un aksesuārus gan klasiskās tekstilmozaīkas tehnikās ar adatu, šķērēm un šujmašīnu, gan inovatīvās tehnoloģijās, izmantojot modernākus darbarīkus un materiālus – disknazi, īpašus paliktņus auduma griešanai, lineālus un lekālus, batikotus diegus šūšanai, tekstillīmes un audumus ar tekstillīmi, kas atvieglo un palīdz radīt daudz kvalitatīvāku darbu. Studij as dalībnieku kopdarbi ir izstādīti Latvijas Tekstilmozaīkas festivālos Rīgā.

Vizuālās mākslas studija „Iedvesma” skolotājas Skaidrītes Krīgeres vadībā darbojas pirmo gadu. Studijas dalībnieku vecums un gleznošanas iemaņu pakāpe ir ļoti atšķirīgi. Skolnieces Tince Mūrniece, Annij a Augšpule, Jogita Lazdiņa ir Mākslas nodaļas absolventes.Gaida Bērziņa, Maira Balančonoka, Antra Vanaga – kundzes ar nopietnu dzīves pieredzi sper pirmos soļus mākslas pasaulē, bet vieno visus nepārvarama vēlme izprast krāsu harmonijas burvību un perspektīvas noslēpumus.

Psihoterapeite K. P. Estesa grāmatā „Sievietes, kuras skrien ar vilkiem” (2015. gada bestselleris) dalās ar savā ilgstošajā ārstes praksē gūtajām atziņām. Viņa atzīst, ka daudzas slimības attīstās apspiežot, ierobežojot vai ignorējot vēlmi radoši izpausties. Iemesli – reliģiskas dogmas, kultūras žņaugi, diskriminācij a. Lai cilvēks būtu vesels un dzīvotu saskaņā ar savu iekšējo „Es”, vajag ļauties izpausties – rakstīt, gleznot, muzicēt, darināt rokdarbus, rakņāties dārzā, makšķerēt, izbaudīt ko ekstrēmu- lekt ar gumij u vai āliņģī. Mēs ,par laimi, dzīvojam sabiedrībā, kur šādi ierobežojumi un aizspriedumi ir minimāli, ja nu vienīgi pats cilvēks baidās no nepietiekamas profesionalitātes. Pirmie mēģinājumi vienmēr ir diletantiski, bet profesionālu pedagogu vadībā ir iespējams savu meistarības līmeni diezgan ātri pilnveidot. Vajag tikai ļauties un sākt.

Edīte Lase


Mocartam 260 (22.02.2016)

Zināms, ka šogad Volfgangam Amadejam Mocartam aprit 260 gadu. Un 22.februārī arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā tika rīkots koncerts par godu viņa jubilejai. Lielākoties tajā tika atskaņota klaviermūzika, bet atskanēja arī klarnetes, flautas, vijoles skaņas un dziedāja ansamblis.

Koncerta organizatore bija klavierspēles skolotāja Valda Garūta, kura pati bija iejutusies Mocarta māsas, Annas Marijas jeb Nannerles, lomā. Koncerta norises vietā valdīja pavisam mājīga gaisotne, jo skatuve bija iekārtota kā neliela kamerzāle, kur pati Nannerle atradās pie galdiņa un pārējie izpildītājmākslinieki uzturējās turpat uz skatuves. Mocarta māsa klausītājus iepazīstināja ar Mocarta dzīvi, stāstot interesantus faktus, uzdodot jautājumus arī skatītājiem, kas izvērsās kā neliels erudīcijas uzdevums. Tā bija kā teorijas stunda, ko interesantu padarīja dzīvi izpildītā mūzika.

Dzirdējām visdažādākos Mocarta komponētos darbus – gan vienkāršos skaņdarbiņus, gan dejas, gan tēmas no viņa koncertiem. Interesanti bija arī videomateriāli, kuros varēja redzēt fragmentu no Mocarta klarnetes koncerta, kā arī skaisti dejotu menuetu, ko varbūt kāds nekad nebija redzējis. Bērni, protams, bija labi sagatavojušies koncertam, dažs pat bija saģērbies diezgan atbilstoši laikmetam. Koncerta “odziņa” bija pašā noslēgumā, kad skolotāja Valda kopā ar vijoļspēles skolotāju Rūdolfu Bahmani kopā atskaņoja Mocarta Turku maršu, taču to pavisam interesantu padarīja tā latīņamerikāņu stila izpildījums.

Kad koncerts bija izskanējis, bērni par savu ieguldīto darbu kā pateicību saņēma konfektes ar paša Volfganga Amadeja Mocarta siluetu uz tām. Domāju, ka šis koncerts bija patiešām izdevies, tas bija interesants gan pedagogiem, gan bērniem un, protams, izglītojošs, kas noteikti bija pats galvenais mērķis.

Klavierspēles skolotāja Eva Stirāne