Atzinības un pateicības rakstus saņēmušo Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu un pedagogu kopbilde.

I rindā no kreisās stāv: kora diriģente Iveta Mežajeva, 7.saksofona klases audzēknis Henrijs Augšpuls, 8.klavieru klases audzēkne Megija Augustāne, 3.flautas klases audzēknes Ance Millere un Samanta Ozola, 2.flautas klases audzēknis Ilgonis Vēzis

II rindā no kreisās stāv: 7.akordeona klases audzēknis Ernests Valts Circenis, flautas spēles pedagogs Juris Gailītis, mūzikas teorijas pedagoģe Vineta Līce, akordeona spēles pedagoģe Marita Bērziņa, klavierspēles pedagoģe un koncertmeistare Valda Garūta, kora koncertmeistare un skolas direktore Vita Ervalde, mākslas pedagoģe Inta Cīrule-Putniņa, pūšaminstrumentu spēles pedagogs Andis Bičevskis


Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā aprīļa nogalē, Mākslas dienu ietvaros, tradīcija ir nest mākslu ārpus skolas,- taču šogad māksla nāca ciemos. Skolā viesojās karikatūrists un mākslinieks Gatis Šļūka. Mākslas nodaļas audzēkņiem G. Šļūka pasniedza radošu nodarbību par tēmu, kā uzzīmēt saržu vai karikatūru. Audzēkņi bija sagatavojušies strādāt kopā ar mākslinieku un rūpīgi sekot viņa ieteikumiem. G. Šļūka zīmēja uz lielām loksnēm auditorijas priekšā, jaunie mākslinieki vēroja, klausījās un zīmēja līdzi savos piezīmju blokos vai uz sagatavotā papīra. G. Šļūka aicināja nebaidīties mazliet pārspīlēt, attēlojot otru cilvēku, galvenais atrast otrā to, kas viņam raksturīgs, īpašs, atšķirīgs. Darot savu darbu, svarīgi saglabāt labvēlību un iespēju novērot cilvēku no dažādiem rakursiem. Kariķēt var gan tā, ka otrs apvainojas, gan tā, ka neapvainojas, un te nu viss atkarīgs no iesaistīto humora izjūtas. Audzēkņi izpētīja arī G. Šļūkas līdzatvestās karikatūru grāmatas un uzdeva sev interesējošus jautājumus, laiks paskrēja pat pārāk ātri. Tomēr pēc nodarbības vēl ilgi gaisā virmoja patiess prieks par tikšanos un sprēgāja radošas enerģijas dzirkstelīte.

Santa Siliņa, Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas kultūras metodiķe


2015.gada 26.martā Ādažu Mūzikas un mākslas skola kopā ar Latvijas komponistu savienību rīkoja mūzikas jaunrades konkursu „Skaņuraksti Ādažos”. Konkursa 22 dalībnieku vidū bija arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotājas Vinetas Līces audzēkņi. Dalībniekiem konkursā bija jāiesniedz sava komponētā skaņdarba nošu raksts datorsalikumā un pašiem jāatskaņo sava kompozīcija. Ernests Valts Circenis uz akordeona atskaņoja savu skaņdarbu „Negaiss”, iegūstot konkursā 2.vietu, bet Henrijs Augšpuls uz saksofona atskaņoja skaņdarbu „Prieks”, par ko saņemta atzinība. Konkursu vērtēja nopietna žūrijaSelga Mence, Ēriks Ešenvalds, Anitra Tumševica un Karolīna Lāsa.