Kā jau katru gadu, arī šogad Ģimeņu dienas pasākumā suminājām Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņus – 2012./2013. mācību gada konkursu laureātus un dalībniekus.

Saksofona spēles audzēknis Henrijs Augšpuls ieguvis 2.vietu III mūzikas skolu kameransambļu konkursā, spēlējot kopā ar Ernestu Valtu Circeni (skolotāja Natālija Čuriļina). Taču Ernestam bez šīs 2.vietas ir vēl divas 1.vietas – Vidzemes reģiona akordeonistu konkursā Līgatnē un akordeonistu konkursā „Cēsis 2013.” Taču liels panākums Ernestam ir 3.vieta Starptautiskajā akordeonistu konkursā Limbažos.

Dagnis Krūmiņš (skolotāja Ilva Kaulača), Diāna Prikule, un Megija Augustāne (skolotāja Valda Garūta) piedalījās reģionālajā valsts pianistu konkursā Cēsīs. Megijai otrs pianistu konkurss bija Dobelē. Taču mazā pirmklasniece Elizabete Pilmane (skolotāja Valda Garūta) jau ir vairāku starptautisko konkursu laureāte – Rīgas Starptautiskajā Jauno pianistu konkursā ieguvusi 1.vietu, bet Concours Musical de France Parīzē – 3.vietu. Gerda Sedoja (skolotājs Juris Gailītis un koncertmeistare Ilva Kaulača) pārstāvēja skolu Vidzemes reģiona mūzikas skolu pūšaminstrumentu nodaļu audzēkņu koncertā Madonā.

Arī mākslas nodaļas audzēkņi aktīvi piedalījušies konkursos. Elza Sirsone, Dārta Olekša un Alīna Krjuka (skolotāja Inta Putniņa Cīrule) Muzikālā dāvana saņēmušas Atzinību no Čehijā rīkotā mākslas konkursa „Lidice 2012”, kurā šī gada konkursa tēma bija „Fantāziju rotaļlietas”.

Skolotājas Skaidrītes Krīgeres Krīgeres vadībā 20 audzēkņi piedalījušies Ziemassvētku kartiņu pagatavošanā organizācijas „EURIKA” rīkotajā labdarības akcijā un vēl 10 audzēkņi sagatavojuši zīmējumus konkursam „Es dzīvoju pie jūras”.

Pateicība saņemta no vizuālā konkursa „Blaumaņa brīnumzālītes” Ērgļos rīkotā konkursa organizatoriem. Ilustrācijas Blaumaņa „Velniņiem” zīmēja Dzintra Vingre, Beāte Ločmele, Linda Smilškalne, Annija Augšpule, Elza Sirsone, Monta Lilija Olekša, Alīna Krjuka, Laura Putniņa, Sintija Leimane un Samuels Gintars Dzalbs (skolotājas Skaidrīte Krīgere un Inta Putniņa Cīrule). Daži no mūsu audzēkņu zīmējumiem pat tikšot ievietoti grāmatā par Blaumani.

Šogad mākslas skolu valsts konkurss notika mācību priekšmetā Gleznošana un tajā piedalījās 290 audzēkņi no visām mākslas skolām. Konkursā piedalījās skolotājas Vinetas Kazekas audzēkņi Zenta Vītola, Samanta Gulbe, bet Monta Lilija Olekša ieguva Atzinību. Skolotājas Edītes Lases vadībā Kristīne Vonoga, Patrīcija Laurinoviča, Linda Šķēla un Amanda Zariņa sagatavojušas un nosūtījušas darbus tekstilmākslas konkursam Rīgā.

Ir liels prieks par to, ka, gan audzēkņu, gan skolotāju papilddarba rezultātā mūsu skolai, pagastam un novadam ir ar ko lepoties. Mūsu bērni ir tikpat talantīgi kā pilsētās. Tādēļ esam pateicīgi Ogres novada pašvaldībai par to, ka skolā esam varējuši realizēt pilnās mācību programmas un priecāties par dāsno pavasara „ražu” – konkursu laureātiem un absolventiem.

Vita Ervalde


Izlaidums 2013 (24.05.2013)

Kad gaiss sāk smaržot pēc ceriņiem, maijpuķītēm un ābeļziediem, klāt izlaiduma laiks skolās. Arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā 24.maija vakarā apliecību par profesionālās ievirzes izglītību saņēma desmit jaunieši. Savā izlaidumā viņi prezentēja to, ko iemācījušies pa šiem gadiem mākslas un mūzikas skolā. Dace Grāvīte „Taustiņinstrumentu spēles – Klavierspēles” programmu apguva astoņus gadus un izlaidumā izpildīja daļu no beigšanas eksāmena programmas gan solo, gan klavieru ansamblī kopā ar savu skolotāju Sarmīti Paegli. Gerda Sedoja 6 gadus apguvusi „Pūšaminstrumentu spēle – Flautas spēle” programmu. Viņas flautas spēles skolotājs – Juris Gailītis. Gerda kopā ar koncertmeistari Ilvu Kaulaču atskaņoja daļu no solo programmas un kopā ar 5. klases audzēkni Kitiju Balodi spēlēja flautu duetā. Lai gan piecgadīgās izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” šī gada absolventi vecuma ziņā ir vieni no jaunākajiem, tomēr pārsteidza ar drosmīgiem eksperimentiem un radošām idejām noslēguma darbā un pārliecinošu stāstījumu par to. Mūs pārsteidza skolotājas Intas Putniņas Cīrules vadībā radītās Reinera Bērziņa 3 akrila krāsu gleznas ar kopīgu nosaukumu „Krāsu daudzveidība pavasarī” un Lindas Elīzas Lapsas astoņi A4 formāta darbiņi „Zaru noskaņas”. Iepriecināja skolotājas Vinetas Kazekas audzēkņi – Dārta Liepiņa ar 5 dažādiem keramikas šķīvjiem ar kopīgu nosaukumu „Atklājums”, Alise Dātava ar jaunā autortehnikā vedotu mākslas darbu uz spoguļa „Neparastie ritmi” un Annija Studere ar zīda apgleznojumu „Pļavas burvība”. Sajūsmināja skolotājas Skaidrītes Krīgeres audzēkņi – Agate Kārkliņa ar gleznojumu, kas veidots kopā ar dekupāžas tehniku „Klusā daba ar ziediem”, Sintija Piterniece ar ziemas ainavas gleznu eļļā „Kā pasakā” un Dainis Zaics ar 3 darbiem „Madliena grafikā”.

Novēlu mūsu absolventiem, lai nezūd mākslinieciskais radošums un muzicētprieks arī turpmākajā dzīvē!

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde


Muzikālā dāvana (22.05.2013)

22.maijā piedalījos Vidzemes reģiona mūzikas skolu direktoru sanāksmē Cēsīs, kas notika mūzikas vidusskolas telpās. Bija liels prieks tur sastapt mūsu smaidīgos absolventus Alisi Ketleri, kura mācās vokālās nodaļas 1.kursā, Rihardu Ozoliņu, kurš turpina apgūt saksofona spēli jau 2.kursā un 4.kursa audzēkni Evu Stirāni – manu bijušo audzēkni. Bija gandarījums uzklausīt no viņu pedagogiem uzslavas par šiem brīnišķīgajiem bērniem. Arī viņi ir laimīgi un apmierināti ar pedagogiem, ģimenisko gaisotni skolā un nenožēlo savu izvēli.

Tas laikam bija zīmīgi, ka dienu pirms izlaiduma, 23.maijā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā pie mums ar koncertu viesojās mūsu skolas absolventi, Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas 4.kursa audzēkņi – pianiste Eva Stirāne un trombonists Ēriks Ekkerts. Abi jaunieši gatavojās skolas beigšanas eksāmeniem un daļu no programmas atspēlēja saviem bijušajiem pedagogiem un mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Ēriks kļuvis par brīnišķīgu niansētas dinamikas mūzikas izpildītāju ar stila izjūtu. Var apbrīnot viņa tehniskās un trombona pārvaldīšanas prasmes. Šoreiz viņa koncertmeistare bija Evas un kādreiz arī mana klavierskolotāja Benita Zvīgule. Eva spēlēja daļu no klavieru solo, gan koncertmeistara un kameransambļa eksāmena programmas. Tādēļ līdzi bija atvedusi vijolnieku Andri Riekstiņu un vokālisti Daci Balodi. Varbūt, ne visa programma bērniem likās saprotama, bet tomēr radās priekšstats, uz ko vajadzētu tiekties, kāds ir profesionālās mūzikas augšupceļš. Tā bija kā muzikāla dāvana mācību gada noslēgumā. Mēs novēlam, lai Ēriks un Eva šurp atbrauktu arī ar Mūzikas akadēmijas beigšanas eksāmena programmu. Lai pavada veiksme!

Pedagogu vārdā – Vita Ervalde