Izlaidums 2012 (19.05.2012)

Pavasaris ir laiks, kad skolās notiek izlaidumi. Saulainajā 19. maija dienā Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolu absolvēja 16 audzēkņi no Ķeipenes, Maņģeles, Taurupes, Lauberes, Lēdmanes un Madlienas pagastiem. Laura Zelčāne un Ēriks Račiks 6 gadus mācījās akordeona spēli, bet Elīna Strazdiņa 8 gadus apguva visgarāko profesionālās ievirzes izglītības programmu „Stīgu instrumentu spēle – Vijoļspēle”. Pūšaminstrumentu nodaļas absolventi mācījušies 6 gadus. Aiva Antone apguvusi flautas spēli, bet Agnis Lazdiņš un Dzintars Iļjins – saksofona spēli. Visi audzēkņi uzstājās izlaiduma koncertā gan spēlējot solo, gan ansambļos. Arī mākslas darbi iepriecināja ikvienu – gan skatītāju, gan darba veidotāju. Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā profesionālas ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” 5 mācību gadus 10 audzēkņi attīstīja savas radošās spējas. Mācību laikā iegūtās iemaņas un prasmes ar dažādiem materiāliem un tehnikām tika pielietotas veidojot noslēguma darbus, kurus vieno tēmas: ainava, ziedi, koki, lapas, putni, mūzika, māksla, bet atšķirīgi ir formāti, materiāli un tehnikas.

Roberta Atraste darbos „Gadalaiku mija”, saglabājot ainavistu reālistiskās mākslas tradīcijas, gleznoja četras gadalaiku noskaņas. Kā vienojošais motīvs kompozīcijai, ir gleznots bērzs, kas ataino Latvijas dabai raksturīgo maigo nokrāsu dažādību, tīrību un vienkāršību.

Elfa Bukša „Noskaņas miglā” gleznoja atšķirīgā krāsu gammā: „Zilā noskaņa” – atbilst rīta agrumam un dzestrumam, kad migla paceļas virs ezera, „Violetā noskaņa” – darbā jaušama vakara migla, kad saule lēnām iekāpj koku galotnēs un pazūd, „Zaļā noskaņa” – migla pamazām atkāpjas un pavisam drīz iestāsies diena. Kāda tā būs?

Sanita Rešinska „Ziedus” gleznoja ar eļļas pasteļiem uz krāsainiem kartoniem. Gladiolas – šie varenie, majestātiskie ziedi atgādina skolas sākumu. Lilijas – skaidrības, šķīstības un pilnības simbols. Īrisi – ziedlapiņas simbolizē ticību, gudrību un drosmi.

Undīne Piterniece „Ziedu burvību” attēloja jauktā tehnikā. Kompozīcijās ziedu pušķi veidoja jaunā tehnikā – dekupāžā, bet fonā ar krāsu zīmuļiem uzbūra ornamentālu ietvaru.

Alīna Pobjaržina „Sapņu ziedu” kompozīcijas izpildīja krāsu zīmuļu tehnikā. Ziedi lieli, krāsaini un ļoti, ļoti smaržīgi, tāpēc pievilina dažādus kukaiņus kukaiņus.

Miks Bičevskis savu ideju „Kalendāri” īstenoja datorgrafikā. Tika izdrukāti sienas un galda kalendāri, kuros koku zaru kompozīciju krāsu gamma pieskaņota gadalaikiem.

Aiga Pīķe „Lapu rotaļas” izpildīja ādas mākslā. Divi prezentāciju vāki un dekoratīva kompozīcija tika veidoti reljefa un gleznojumu tehnikās. Kā galvenais kompozīcijas motīvs ir ozollapas, jo tās ir Madlienas pagasta ģērboņa simbolā.

Aivis Bogdanovs „Putnu lidojumu” kompozīcijas izgrieza linolejā un atspieda uz krāsainiem kartoniem. Kompozīcijas grāmatzīmēm atspieda uz krāsainām ādām.

Iveta Streile “Zelta atslēdziņa” savos grafiskajos darbos attēloja ar mūziku saistītas kompozīcijas, kur nošu atslēga ir kā mūzikas dārgumu pavēlniece.

Madara Bondare savu noslēguma darbu „Nepaliec rāmī!” izpildīja divās tehnikās – grafikā un gleznošanā. Lai attēlotu šo ideju, Madara izdomāja, ko tad īsti nevar ierobežot rāmī, bet var vizuāli attēlot – tā ir skaņa, mūzika un gaiss. Mūzika ir kā krāsu simfonija.

Skolas beigšanas apliecības saņemtas, pēc izlaiduma svētku pusdienas nobaudītas, Rīgā teātra izrāde „Parīzes dievmātes katedrāle” jau redzēta. No izlaiduma dienas paliks ne tikai fotogrāfijas, bet arī atmiņas par kopīgi pavadīto laiku, iemaņas un iemācītās prasmes mūzikā un mākslā, kuras darīs dzīvi bagātāku, krāsaināku un interesantāku.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktora vietniece Inta Putniņa Cīrule, direktore Vita Ervalde


Kad beigušies pārcelšanas un skolas beigšanas eksāmeni, kad pagājis izlaidums un saņemtas liecības, kad uzņemti jauni audzēkņi, uz īsu brīdi Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolā iestājies klusums. Liekas savādi, ka no klasēm neskan dažādo mūzikas instrumentu skaņas un starpbrīžos draudzīgi nečalo mākslas nodaļas audzēkņi. Tikai skolotāji steidz sakārtot dokumentāciju, nedaudz saguruši, taču domās jau kaļ nākotnes plānus.

Arī šis mācību gads pagājis godam – bagāts ar pasākumiem un panākumiem. Skola saņēmusi akreditāciju uz nākamajiem 6 gadiem. Šajā mācību gadā esam spēlējuši koncertos Jumpravas baznīcā, Valsts svētkos Lēdmanes tautas namā, uzstājušies 4 Ziemassvētku koncertos, iepriecinājuši Madlienas pansionāta iemītniekus ar koncertu, ar zēnu priekšnesumiem piedalījušies Sieviešu dienai veltītajā pasākumā Madlienas kultūras namā, koncertējuši un izrādījuši mākslas nodaļas audzēkņu darbus Ķeipenes, Lauberes, Lēdmanes, Krapes, Mazozolu, Taurupes un Meņģeles skolās, izstādes iekārtojuši Madlienas pagasta pārvaldes ēkā, bibliotēkā, kultūras namā, skolā. „Ģimenes svētkos” sniedzām atskaites koncertu, pēc kura vecāki kopā ar bērniem varēja piedalīties radošajās darbnīcās, lai dažādās tehnikās un materiālos izveidotu skatuves noformējumu izlaidumam. Pateicoties skolotājas Sarmītes Paegles uzņēmībai, audzēkņi 4 reizes apmeklējuši koncertlekciju ciklu Rīgā. Mākslas nodaļas audzēkņi bijuši trīs skolotājas Intas Putniņas Cīrules organizētajos mācību braucienos. Mākslas nodaļas audzēkņi piedalījušies izstādē „Iekāp Rīgas mākslā”, Valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija, tekstilmozaīkas konkursā „Ziedi” Rīgā, nosūtīti darbi konkursam „Lidice 2012” uz Čehiju. Mūzikas nodaļas audzēkņi piedalījušies 9 konkursos. Dagnis Krūmiņš piedalījies jauno pianistu festivālā „Baltais un melnais” Ogrē un pianistu konkursā „Spēlē zēni!” Rīgā, kurā saņemta Atzinība. Arī Alise Ketlere piedalījās jauno pianistu festivālā „Baltais un melnais” Ogrē un kameransamblī kopā ar Kitiju Balodi un Gerdu Sedoju uzstājās Noras Novikas VI Starptautiskajā mazās kamermūzikas konkursā Mārupē. Kad pārējie audzēkņi baudīja pavasara brīvlaiku, Megija Augustāne startēja II Starptautiskajā Lūcijas Garūtas jauno pianistu konkursā Siguldā, Elza Sirsone un Reiners Bērziņš savas zināšanas pārbaudīja mākslas skolu valsts konkursā mācību priekšmetā Kompozīcija. Marks Kiseļovs par dalību akordeonistu konkursā Cēsīs saņēmis Atzinību, bet Ernests Valts Circenis – 2.vietu. Ernests kameransamblī kopā ar Henriju Augšpulu piedalījās 9.akordeonistu festivālā „Labam garastāvoklim” Ogrē. Vēl Henrijs Augšpuls startēja III Starptautiskajā jauno mūziķu konkursā VIVA LA MUSICA Daugavpilī, bet veiksmīgāks sniegums bija II Mazpilsētu un lauku mūzikas skolu pūšaminstrumentu konkursā Ozolniekos, kur iegūta 3.vieta. Šajā konkursā piedalījās arī Gerda Sedoja.

Paldies skolotājiem Sarmītei Paeglei, Ilvai Kaulačai, Natālijai Čuriļinai, Valdai Garūtai, Jurim Gailītim, Andim Bičevskim, Intai Putniņai Cīrulei, Skaidrītei Krīgerei un Edītei Lasei, kuri veikuši milzīgu papilddarbu, sagatavojot audzēkņus konkursiem.

Visiem novēlu vasarā uzkrāt enerģiju, baudīt dabas veltes, iegūt jaunus iespaidus, apmeklēt kultūras un sporta pasākumus, lai ziemas vakaros netrūktu radošu domu un ideju.

Vita Ervalde


Oktobris kā garīgās mūzikas mēnesis Jumpravas baznīcā ir tradīcija mūsu kaimiņuLielvārdes novadā. Šogad arī mūsu skolas audzēkņi un pedagogi 23.oktobrī bijām uzaicināti piedalīties pirmajā šā gada garīgās mūzikas koncertā. Lai gan mācību gads iesācies ar gammu un tehnisko skaņdarbu apgūšanu, tomēr bijām gatavi sniegt savu koncertprogrammu ar garīgās mūzikas repertuāru. Koncertā uzstājās Agnis Lazdiņš, Henrijs Augšpuls, Ernests Valts Circenis, Kitija Balode, Gerda Sedoja, izpildot gan skaņdarbus solo, koncertmeistaru Sarmītes Paegles un Ilvas Kaulačas pavadījumā, gan muzicējot duetos. Koncertā tika izpildīti komponistu J.S.Baha, Dž.Stenlija, Ž.F.Ramo, Ž. Bizē, Kupreviča, Dž. Kačini, F.Devjēna, Dž. Rosini un A.Vivaldi skaņdarbi. Īpašus aplausus izpelnījās V.Zolotorjova skaņdarbs „Feraponta klosteris” akordeona spēles skolotājas Natālijas Čuriļinas izpildījumā, kuru veltījām mūsu draugiem Jumpravas mūzikas un mākslas skolai, kura 21.oktobrī atzīmēja skolas 15.jubileju un, kuras audzēkņi uzstājās koncerta otrajā daļā. Draudzības koncerts Jumpravas baznīcā apliecināja to, cik bērni laukos ir talantīgi, muzicējot tikpat aizrautīgi kā profesionālie mūziķi.

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas direktore Vita Ervalde

Skatīt turpinājumu »