Audzēkņu uzņemšana

Mākslas nodaļā

Iestājpārbaudījumi 13.,20. vai 27. maijā no pl. 14.00 līdz 18.00. Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi.

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” mācību ilgums 6 gadi (maksa 13.00 EUR mēnesī).

Interešu izglītības programmā „Mazā mākslas skoliņa” uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus, „Gleznošanas studija”, „Tekstlmākslas studija” un „Keramika” uzņem bērnus, pieaugušos un vecāko klašu skolēnus (maksa 9.00 EUR mēnesī).

Mūzikas nodaļā

Konsultācijas 20. vai 23.maijā no pl. 14.00 līdz 18.00. Iestājpārbaudījumi 23. maijā no pl. 14.00 līdz 18.00 vai 27. maijā no pl. 16.00 līdz 18.00 vai 30. maijā no pl.14.00 līdz 18.00 (jānodzied dziesmiņa).

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Klavierspēle un vijoles spēle no 6 – 7 gadu vecuma. Mācību ilgums 8 gadi.
Akordeona spēle, pūšaminstrumenti (flauta, klarnete, saksofons) un sitaminstrumenti no 8 – 9 gadu vecuma. Mācību ilgums 6 gadi (maksa 13.00 EUR mēnesī).

Interešu izglītības programmā „Mazā mūzikas skoliņa” uz grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus (maksa 7.00 EUR mēnesī). Audzēkņi, kā arī pieaugušie var apgūt kāda instrumenta spēli (klavierspēli, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, klarnetes, ģitāras vai sitaminstrumentu spēli) individuālajās stundās (maksa par stundu 5,86 vai 6,33 EUR).

Uz iestājpārbaudījumu bērniem jāierodas ar vecākiem vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs jānoslēdz Izglītošanas līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.

Informācija pa tālr. 65039075; 28323898