kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.


visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

Audzēkņu uzņemšana

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skola uzņem audzēkņus 2018./2019. mācību gadam Mākslas nodaļā un Mūzikas nodaļā.

Mākslas nodaļā
Iestājpārbaudījumi jebkurā darba dienā no 21. līdz 28. maijam no pl. 14.00 līdz 17.30.
Līdzi jāpaņem 3 zīmējumi – mājas darbi.

Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” mācību ilgums 6 gadi (maksa 13.00 EUR mēnesī).

Interešu izglītības programmā „Mazā mākslas skoliņa” uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus; „Studija” un „Tekstilmākslas studija” uzņem pieaugušos un vecāko klašu skolēnus (maksa 9.00 EUR mēnesī).

Mūzikas nodaļā
Konsultācijas 21. vai 22. maijā no pl. 14.00 līdz 17.00.
Iestājpārbaudījumi 24. maijā no pl. 14.00 līdz 18.00 vai 28. maijā no pl. 15.00 līdz 17.00 (jānodzied dziesmiņa).

Profesionālās ievirzes izglītības programmas:
Klavierspēle un vijoles spēle no 6 – 7 gadu vecuma. Mācību ilgums 8 gadi.
Akordeona spēle, pūšaminstrumenti (flauta, klarnete, saksofons) un sitaminstrumenti no 8 – 9 gadu vecuma. Mācību ilgums 6 gadi (maksa 13.00 EUR mēnesī).

Interešu izglītības programmā „Mazā mūzikas skoliņa” uz grupas nodarbībām uzņem bērnus līdz skolas vecumam vai mazāko klašu skolēnus (maksa 7.00 EUR mēnesī). Audzēkņi, arī pieaugušie, var apgūt kāda instrumenta spēli (klavierspēli, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, klarnetes vai sitaminstrumentu spēli) individuālajās stundās (maksa par stundu 5,86 vai 6,33 EUR).

Uz iestājpārbaudījumu bērniem jāierodas ar vecākiem vai aizbildņiem, līdzi ņemot dzimšanas apliecību, vai pieaugušajiem – pasi. Iestājoties skolā, būs jānoslēdz Izglītošanas līgums un jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa.

Informācija pa tālruni 65039075 vai 28323898.