kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

Pirmā skolas diena “Kažociņos” aizvadīta! Liels paldies vecākiem par atbalstu saviem bērniem. Fotogrāfijās tie, kas bija gatavi pozēt skolas nozīmīgo momentu iemūžinātājam -skolotājam Andim Bičevskim. Pirmajā klasītē mācības uzsāks 19 audzēkņi! Skolā šobrīd profesionālās ievirzes programmā un interešu izglītībā kopā ir 140 audzēkņi. Ir izmaiņas skolotāju sastāvā, pievienojušies pieci jauni pedagogi, savukārt vasarā pensijā devās skolotāja Vineta Kazeka, bet Sarmīte Paegle savu direktores vietnieces mācību darbā amatu kā stafetes kociņu nodeva mūsu skolas absolventei Evai Knospiņai. Kamēr skolotāja Inta Putniņa – Cīrule veseļojas, viņas darbiņu darīs skolotāja Ineta Frēliha. Paldies Ojāram Atslēdziņam par ilgo gadu gaitā sniegto atbalstu un vienmēr uzmundrinošajiem vārdiem! Paldies mūsu direktorei Vitai Ervaldei, kas prasmīgi vada mūs cauri visiem pārmaiņu vējiem! Un oficiālo daļu ar fantastisku koncertu noslēdza koklētāju kopa AUSTRAS KOKS Laimas Jansones vadībā!!! Lai visiem veiksme, mācīties prieks un vēlme augt garā!