Laika zīmju pieraksti /18.03.2019./

Kamēr brīvdienas… mūsējie mazie mākslinieki izglītojās, apmeklējot izstādi “Laika zīmju pieraksti” Dekoratīvās Mākslas un Dizaina Muzejā un darbojoties radošajā darbnīcā!