kalendārs
Pasākumos var notikt fotogrāfēšana vai filmēšana, fotogrāfijas var tikt izmantotas izglītības iestādes publicitātes pasākumiem.

visi pasākumi
audzēkņu uzņemšana
mūzikas nodaļa
mākslas nodaļa
konkursi
novadnieki

2015.gada 26.martā Ādažu Mūzikas un mākslas skola kopā ar Latvijas komponistu savienību rīkoja mūzikas jaunrades konkursu „Skaņuraksti Ādažos”. Konkursa 22 dalībnieku vidū bija arī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas skolotājas Vinetas Līces audzēkņi. Dalībniekiem konkursā bija jāiesniedz sava komponētā skaņdarba nošu raksts datorsalikumā un pašiem jāatskaņo sava kompozīcija. Ernests Valts Circenis uz akordeona atskaņoja savu skaņdarbu „Negaiss”, iegūstot konkursā 2.vietu, bet Henrijs Augšpuls uz saksofona atskaņoja skaņdarbu „Prieks”, par ko saņemta atzinība. Konkursu vērtēja nopietna žūrijaSelga Mence, Ēriks Ešenvalds, Anitra Tumševica un Karolīna Lāsa.