Konkurss “Džungļi”


Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu sasniegumi

Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi guvuši panākumus konkursos! Arī Covid -19 ieropbežojumu laikā ir iespēja piedalīties konkursos, iesūtot audzēkņu gleznojumus un grafikas pa pastu un nofilmētu skaņdarbu atskaņošanu kā video pielikumus. Mākslas nodaļas skolotājas iesūtīja savu audzēkņu darbus dalībai V Latgales un Sēlijas novadu mazpilsētu un lauku mūzikas un mākslas skolu vokālā un vizuālā mākslas konkursā „Skani, tēvu zeme”. Skolotājas Skaidrītes Krīgeres audzēknes Silvas Kļaviņas gleznojums ieguvis 3.vietu, bet skolotājas Inetas Frēlihas audzēkne Līva Estere Ločmele lepojas ar augsto 1.vietu. Savukārt mūzikas nodaļas sitaminstrumentu spēles skolotājs Aleksandrs Pļeskačs priecājas līdz ar savu audzēkni Patriku Nikolaju Ozoliņu. Patrika spēlētais skaņdarbs tika nofilmēts un iesūtīts dalībai Ķekavas mūzikas skolas rīkotajā sitaminstrumentu spēles konkursā „Amber percussion”. Patriks saņēma atzinību par augstvērtīgu sniegumu, bet skolotājs Aleksandrs- par kvalitatīvu un atbildīgu audzēkņa sagatavošanu. Direktore Vita Ervalde ir pārliecināta, ka, lai gan šie nav darbam viegli apstākļi, tomēr strādāt var arī šādi, galvenais ir pacietīgi un regulāri treniņi gan mājās, gan kontaktstundās pie skolotāja, un rezultāti neizpaliks.

Esam lepni!


Madlienas mūzikas skolas audzēkņi uzstājas Vidzemes koncertzālē „Cēsis”

16. oktobrī Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņi uzstājās unikālajā nacionālās un reģionālās nozīmes kultūras centrā – Vidzemes koncertzālē „Cēsis”. Mācību gada sākumā Vidzemes reģiona mūzikas skolas tika aicinātas sagatavot priekšnesumus koncertam uz Lielās skatuves, no 26 Vidzemes reģiona mūzikas skolām tikai septiņas izmantoja iespēju sagatavot koncerta „Ciemos pie Alfrēda Kalniņa” programmu. Ogres novadu pārstāvēja Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas astoņi audzēkņi. Katrai skolai tika atvēlētas 15 minūtes laika, kurā atskaņot brīvas izvēlas programmu un to papildināt ar stāstījumu par savu skolu.

Skolas vārdu godam pārstāvēja vijoles spēles audzēkne Terēza Elza Rone (skolotājs Rūdolfs Bahmanis), flautas spēles audzēkne Elizabete Ločmele (skolotāja Sarmīte Granta), klavierspēles audzēkne Paula Trence (skolotāja Ilva Kaulača), saksofona spēles audzēknis Daniēls Ločmelis (skolotājs Andis Bičevskis) un sitaminstrumentu spēles audzēkņi Nellija Reveliņa, Elvis Dišereits, Patriks Nikolajs Ozoliņš un Jānis Jēkabs Bērziņš ( skolotājs Aleksandrs Pļeskačs). Kopā ar audzēkņiem uz skatuves kāpa arī koncertmeistares Eva Knospiņa un Valda Garūta. Skolu ar izjustu stāstījumu un raksturojošām fotogrāfijām prezentēja skolas direktores vietniece mācību darbā mūzikas nodaļā Eva Knospiņa.

Pasākumu organizēja Alrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, kas uzņēma viesus, sākot rītu ar ekskursiju pa pilsētu. Pa Alfrēda Kalniņa dzīves vietām un takām sabraukušos jaunos mūziķus un viņu skolotājus izvadāja Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas skolotāja Benita Zvīgule, kas ļoti aizraujoši un emocionāli stāstīja par dižā komponista dzīvi. Ekskursija noslēdzās Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur AKCMV skolotāja Lelde Krastiņa pastāstīja interesantus faktus par baznīcu, uz baznīcas ērģelēm atskaņoja Alfrēda Kalniņa mūziku un pat ļāva audzēkņiem pamēģināt spēlēt ērģeles.

Bez madlieniešiem koncertā sevi un savu skolu pārstāvēja audzēkņi no Smiltenes mūzikas skolas, Ērgļu Mākslas un mūzikas skolas, Valmieras Mūzikas skolas Universum, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas, Valmieras Mūzikas skolas un Sējas Mūzikas un mākslas skolas.

Informāciju sagatavoja Santa Siliņa, kultūras metodiķe